Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do databází

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18UDB Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je úvodem do problematiky relačních databázových systémů. Studenti se seznámí se základními pojmy z dané oblasti, naučí se navrhnout relační databázi a budou umět pracovat s daty pomocí jazyka SQL. Zápočet je udělen za seminární práci (návrh relační databáze a její realizace v SQL).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, charakteristika dat v databázích.

2. Relační datový model.

3. Konceptuální modely, ERA model.

4. Typy vztahů, dekompozice vztahu M:N.

5. Integritní omezení, primární klíč, cizí klíč.

6. Normalizace databázového schématu.

7. SQL - jazyk pro definici dat.

8. SQL - jazyk pro manipulaci s daty.

9. SQL - dotazy do jedné tabulky.

10. SQL - dotazy do několika tabulek.

11. SQL - pokročilejší dotazy.

12. Pohledy.

Osnova cvičení:

1.-2. Dekompozice vztahu M:N.

3.-4. Normální formy tabulek.

5.-7. Ukázky návrhu relačních databází.

8.-11. Jazyk SQL.

12. SQL: vytvoření a použití pohledu.

Cíle studia:

Znalosti: studenti získají teoretické znalosti potřebné k návrhu relační databáze a základy jazyka SQL.

Schopnosti: návrh relační databáze vyjádřený pomocí ERA modelu, práce s daty pomocí jazyka SQL.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] studijní materiály v Moodle

[2] POKORNÝ, Jaroslav a VALENTA, Michal. Databázové systémy. 2. přepracované vydání. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06696-6.

Doporučená literatura:

[3] UMANATH, Narayan S. a SCAMELL, Richard W. Data modeling and database design. Second edition. Boston, MA: Cengage Learning, [2015]. ISBN 978-1-285-08525-8.

[4] CORONEL, Carlos a MORRIS, Steven. Database systems: design, implementation, and management. 11th edition. Stamford: Cengage Learning, [2015]. ISBN 978-1-285-19614-5.

[5] LAURENČÍK, Marek. SQL: podrobný průvodce uživatele. Průvodce (Grada). Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0774-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7916806.html