Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analytika odpadů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15AODPA Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Jiří Hendrych
Přednášející:
Jiří Hendrych
Cvičící:
Jiří Hendrych
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět se zaměřuje na charakterizaci odpadů, odběr, předúpravu a úpravu vzorků, jejich zpracování, dále na analýzu komponent limitovaných v legislativních předpisech a další rozšiřující metody charakterizace matric. Přiblíženy jsou teoretické principy, instrumentace a praktické provedení zkoušek podle standardizovaných a modifikovaných metodik, vyjádření výsledků a jejich interpretace.

Požadavky:

Základy anorganické, organické a analytické chemie.

Osnova přednášek:

1. Úvod, typy odpadů, úvod k charakterizaci matrice a složek odpadu, sledované ukazatele, legislativa, normované postupy hodnocení odpadů

2. Vzorkování, úprava vzorku, analýza odpadu

3. Stanovení obecných a fyzikálních vlastností odpadu

4. Vyluhovatelnost odpadů I, výluhové zkoušky

5. Vyluhovatelnost odpadů II, analýza výluhu

6. Stanovení těžkých kovů I, mineralizace

7. Stanovení těžkých kovů II, XRF

8. Acidobazické charakteristiky, mobilita, dostupnost

9. Termická analýza

10. Stanovení organických látek I, separace organických látek z matrice odpadu

11. Stanovení organických látek II, analýza těkavých a netěkavých organických látek v odpadu

12. Skupinové parametry

13. Stanovení dalších vlastností odpadů a ekotoxikologické testy

14. Screeningové metody a sety

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti budou umět volit a provádět vhodnou metodiku předúpravy, úpravy a zpracování vzorku odpadu; analyzovat relevantní ukazatele; samostatně vyhodnotit a interpretovat výsledky zkoušek; pracovat se vztažnou legislativou v oblasti odpadů.

Studijní materiály:

Z: Standardizované metodiky v cílové oblasti (ČSN, ISO, DIN, EPA)

D: Pradyot Patnaik, Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes, CRC Press, 2017, ISBN 9781498745611

D: Shane S. Que Hee, Hazardous Waste Analysis, Government Institutes, 2000, ISBN-13: 978-0865876095

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6937906.html