Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy teorie grafů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ZTG ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je ucelený výklad základů moderní teorie grafů, doplněný pohledem na některé aplikace vykládané teorie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy teorie grafů.

2. Vrcholová a hranová souvislost (Mengerova věta).

3. Bipartitní grafy.

4. Stromy a lesy, mosty.

5. Kostry (Matrix-Tree Theorem).

6. Eulerovy cykly a tahy, Hamiltonovy kružnice.

7. Maximální a perfektní párování.

8. Hranová barevnost.

9. Toky v sítích.

10. Vrcholová barevnost.

11. Planární grafy (Kuratowského věta), barevnost planárních grafů.

12. Spektrum adjacenční matice.

13. Extremální teorie grafů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4079206.html