Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Paralelní algoritmy a architektury

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PARA KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1.Úvod

2.Optimalizace

3.Sekvenční architektury - paměť

4.Sekvenční architektury - zpracování instrukcí

5.Vektorizace

6.Architektury se sílenou pamětí

7.NUMA architektury se sílenou pamětí

8.Úvod do CUDA

9.Architektury s distribuovanou pamětí

10.Úvod do MPI

11.Paralelní architektury - shrnutí

12.Paralelní algoritmy - úvod a analýza

13.Základní operace

14.Třídící algoritmy

15.Lineární algebra

16.Grafové algoritmy

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Grama A., Karypis G., An Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms, Pearson, 2003

[2] Storti D., Yurtoglu M., CUDA for Engineers: An Introduction to High-Performance Parallel Computing, Addison Wesley Professional, 2015.

Doporučená literatura:

[3] CUDA Programming guide, https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6361906.html