Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová praktika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11KPRA1 KZ 4 4L
Garant předmětu:
Ladislav Kalvoda
Přednášející:
Ladislav Kalvoda
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V první části semestru se studenti prakticky seznámí se základy laserové fyziky a dále příslušnými měřicími přístroji a technikami. Ve druhé části semestru budou úlohy z přípravy nízkodimenzionálních systémů, fyziky nízkých teplot a ze základních strukturních a spektroskopických metod fyziky pevných látek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Laboratorní úlohy:

1. Spektrální a prostorové charakteristiky světelných zdrojů

2. Závislost absorpčního spektra Yb:YAG monokrystalu na teplotě

3. Výbojkou buzený Er:YAG laser generující v oblasti 2,9 um + přenos záření dutým vlnovodem

4. Kvazikontinuální laserová dioda a stranové čerpaný Nd:YAG laser

5. Diodově buzený Nd:YAG laser s pasivní synchronizací módů pomocí polovodičového saturovatelného absorbéru

6. Femtosekundový laserový systém

7. Časově rozlišené čítání jednotlivých fotonů

8.Základy přípravy tenkých vrstev

9.Kvantový tunelový jev v optických systémech

10.Studium struktury kvantových systémů pomocí RTG záření

11.Optické absorpční a emisní vlastnosti kvantových soustav

12.Elektrické a magnetické vlastnosti při nízkých teplotách

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M.Vrbová, H.Jelínková, P.Gavrilov, Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994

Doporučená literatura:

[2] R. Paschotta, Encyclopedia of laser physics and technology, Wiley-VCH, Berlin 2008

[3] Saleh, B. E. A., Teich, M. C. Fundamentals of photonics, Wiley 2007

[4] Hans Joachim Eichler, Jürgen Eichler, Oliver Lux. Lasers. Springer, 2018

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6493506.html