Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzická ochrana jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XFOJZ ZK
Garant předmětu:
Radovan Starý
Přednášející:
Radovan Starý
Cvičící:
Radovan Starý
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Obsahem předmětu Fyzická ochrana jaderných zařízení je komplexní uvedení do problematiky zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů a radionuklidových zdrojů před zneužitím a neoprávněnými manipulacemi. Po vymezení základních pojmů a historicko-legislativním úvodu se student seznámí s předpoklady návrhu systémů fyzické ochrany, jako je charakteristika materiálů a zařízení z hlediska potenciálního zneužití, jeho možných dopadů a s definicí hrozby. Stěžejní část přednášek a laboratoří je věnována systému fyzické ochrany, jeho návrhu a hodnocení. Zde se student

seznámí jak s teorií, tak i s praktickými ukázkami a laboratořemi v učebně a na hypotetickém modelu za využití hodnotícího software. Závěr kurzu je věnován specifikům zabezpečení transportů jaderných materiálů a radionuklidových zdrojů a problematice vnitřní hrozby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů a radionuklidových zářičů

2. Charakteristika zařízení a identifikace materiálů jako potenciálního cíle

3. Definice hrozby

4. Návrh systému fyzické ochrany

5. Hodnocení systému fyzické ochrany

6. Zabezpečení transportů jaderných materiálů a radionuklidových zářičů

7. Vnitřní hrozba

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doyle, J. ed: Nuclear Safeguards, Security, and Nonproliferation 2nd Edition. Butterworth-Heinemann 2019. ISBN: 9780128032718

Garcia, M. L.: The design and evaluation of physical protection systems. 2nd ed. Boston: Elsevier/ButterworthHeinemann, 2008. ISBN 9780750683524

Baker, P. R., Benny, D. J.: The Complete Guide to Physical Security, Auerbach Publications New York 2012. ISBN 9781420099645

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6589906.html