Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomová práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DPAA2 Z 20 0P+20C česky
Vztahy:
Předmět 01DPAA2 nelze zapsat s předmetem 01DPAA1 ve stejném semestru.
Podmínkou zápisu na předmět 01DPAA2 je, že student úspěšně absolvoval 01DPAA1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 01DPAA1. Předmět 01DPAA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 01DPAA1
Garant předmětu:
Čestmír Burdík
Přednášející:
Cvičící:
Čestmír Burdík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovanou diplomovou práci dle formálních pravidel předepsaných katedrou.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle zadání závěrečné práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6981906.html