Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termojaderná fúze a společnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02TFS Z 2 2P+0C
Garant předmětu:
Vojtěch Svoboda
Přednášející:
Vojtěch Svoboda
Cvičící:
Vojtěch Svoboda
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Zatímco odborná přednáška postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k novému, tato přednáška postupuje od staršího k novějšímu. Spojuje fúzní zařízení a vzorce s jejími autory. Vysvětluje logiku směřování výzkumu řízené fúze, včetně nezbytných či překvapivých omylů a slepých uliček. Kurs objasňuje místo fúze ve společnosti, včetně úlohy popularizace a role fúze v budoucím energetickém mixu. Při přednáškách jsou probírány fúzní aktuality.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky.

Osnova přednášek:

1. Základní kameny jaderné fúze (A. Einstein, A. Eddinkton, F. Aston).

2. Počátky výzkumu řízené fúze (SSSR, UK, USA). Příběh O. A. Lavrentěva a R. Richtra. Priority SSSR ve výzkumu řízené fúze (Harwell, tokamak, ITER).

3. Lawsonova kriterium. Logika vývoje fúzního výzkumu (od pinče k tokamaku).

4. Omyly ve výzkumu řízené fúze (E. Rutherford, J. Peron, ZETA, +slepé uličky?). Fúzní zlom: III. konference o fyzice plazmatu a výzkumu řízené jaderné fúze, Novosibirsk, 1968 (L. A. Arcimovič, tokamak T3, měření teploty).

5. Historie projektu ITER (INTOR, ITER1998, ITER2001, výběr místa, smlouva).

6. Historie fúzního výzkumu v ČR (ÚVE, ÚFP, CASTOR, GOLEM asociace EURATOM, COMPASS D).

7. Popularizace řízené fúze v ČR (před a po Listopadu 89, v zahraničí).

8.-13. Řízená fúze a společnost: bezpečnostní, ekologické, politické, sociální, kulturní, globalizační aspekty termojaderné fúze.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní koncepty a milníky ve vývoji fúzní techniky.

Schopnosti:

Orientace v historii vývoje fúzní techniky a společenských aspektech..

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] G. McCracken, P.E. Stott: Fúze - energie vesmíru. Mladá Fronta, Kolumbus 2006.

[2] C.M. Braams, P.E. Stott: Nuclear Fusion, Half a Century of Magnetic Confinement Fusion Research, IoP 2002.

[3] M. Řípa, V. Weinzettl, J. Mlynář, F. Žáček, Řízená termojaderná syntéza pro každého, 2. vydání, ČEZ a. s. a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

[4] V.D. Shafranov: The initial Period in the history of nuclear fusion research at the Kurchatov Institute, Uspekhi Fitzicheskich Nauk, Rusian Academy of Sciences, 44 (8) 835 -843

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6232206.html