Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy biochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ZBCH Z,ZK 4 4+1
Garant předmětu:
Tomáš Ječmen
Přednášející:
Tomáš Ječmen
Cvičící:
Tomáš Ječmen
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Tato přednáška je určena pro studenty odborné chemie a biochemie. Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie včetně popisu struktur metabolitů a základních metabolických dějů, kterým podléhají.

Cvičení:

Toto praktikum je určeno pro studenty odborné chemie. Praktikum zajišťují: Helena Ryšlavá, Veronika Doubnerová, Helena Dračínská, Petr Man, Petr Novák, Petr Pompach, Jiří Liberda Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami. Jedná se jednak o metody používané při izolaci proteinů, nukleových kyselin a sacharidů, jednak o metody k jejich charakterizaci. Provádí se extrakce proteinů z přírodních materiálů, centrifugace, vysolování, dialýza, lyofilizace... Velká pozornost je věnována chromatografickým technikám používaným při separaci proteinů ze směsi. Jde především o ionexové chromatografie na slabých anexech.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni kompletního bakalářského kurzu obecné a organické chemie.

Osnova přednášek:

Obecné zákonitosti živých soustav.

Aminokyseliny, struktura proteinů a jejich funkce, základní metody studia proteinů.

Proteiny transportující kyslík, myoglobin a hemoglobin.

Enzymy, kinetika a mechanismus působení enzymů, kontrola enzymové aktivity.

Proteiny pojivových tkání, struktura biologických membrán.

Sacharidy, glykolýza, pentosofosfátové cesty a glukoneogeneza, metabolismus glykogenu.

Bioenergetika, citrátový cyklus, oxidační fosforylace.

Lipidy, metabolizmus mastných kyselin.

Degradace aminokyselin a močovinový cyklus.

Fotosyntéza.

Biosyntéza membránových lipidů a steroidních hormonů.

Cholesterol, isoprenoidy, ikosanoidy, dolicholfosfáty.

Biosyntéza aminokyselin a hemu.

Biosyntéza nukleotidů.

DNA a RNA, struktura a funkce, tok genetické informace, geny, analýza, konstrukce a klonování DNA. Struktura DNA, replikace a opravy, syntéza RNA, syntéza proteinů.

Směrování proteinů, kontrola genetické exprese u prokaryontů a eukaryontů.

Viry a onkogeny.

Regulace a regulační systémy.

Vzájemné vztahy v intermediálním metabolismu.

Molekulární imunologie, svalový stah, membránový transport, působení hormonů, excitovatelné membrány a sensorické systémy.

Osnova cvičení:

Izolace proteinu

Gelová chromatografie

Ionexová chromatografie

Elektroforéza v polyakrylamodovém gelu v prostředí SDS

Práce s enzymy - určení Michaelisovy konstanty, pH optima, specifické aktivity, detekce enzymové aktivity v gelu

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalosti o struktuře a funkci biochemicky významných látek a biochemicky významných chemických pochodech.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí chemie a věd o životě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Biochemie- základní kurz, 1998

Doporučená literatura:

[1] L. Stryer: Biochemistry, New York: W.H.Freeman, 1996

[2] Z. Vodrážka: Biochemie 2002, Academica, ISBN: 80-200-0600-1

[3] Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Poznámka:

Základy biochemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24543505.html