Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná spektroskopie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02JSP Z,ZK 5 2+2
Garant předmětu:
Vladimír Wagner
Přednášející:
Vladimír Wagner
Cvičící:
Vladimír Wagner
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Jaderná spektroskopie představuje soubor experimentálních metod, které mají zásadní význam pro experimentální jadernou fyziku a četné aplikace. Přednáška podává základní informace o spektroskopii záření X a gama, nabitých částic a neutronů.

Požadavky:

Znalosti na úrovni subatomové fyziky, interakce záření s hmotou, detektorů ionizujícího záření a experimentálních metod v jaderné a subjaderné fyzice.

Osnova přednášek:

1. Úvod - základní pojmy a historický úvod

2. Interakce záření X a gama s prostředím, detekce tohoto záření

3. Scintilační a polovodičové detektory a spektrometry, analýza získaných spekter

4. Vybrané aplikace spektrometrie gama, měření dob života, spektrometrie na svazcích, úhlové korelace

5. Interakce nabitých částic s prostředím a jejich detekce

6. Různé typy detektorů, magnetické a elektrostatické spektrometry

7. Vybrané aplikace spektrometrie nabitých částic nízkých i vysokých energií

8. Interakce neutronů s hmotou a detekce těchto částic

9. Spektrometrie neutronů a její aplikace

10. Interakce neutrin s hmotou, jejich detekce a spektrometrie

Osnova cvičení:

Procvičování znalostí na konkrétních problémech vztahujících se k

přednášeným okruhům:

1. Úvod - základní pojmy a historický úvod

2. Interakce záření X a gama s prostředím, detekce tohoto záření

3. Scintilační a polovodičové detektory a spektrometry, analýza získaných spekter

4. Vybrané aplikace spektrometrie gama, měření dob života, spektrometrie na svazcích, úhlové korelace

5. Interakce nabitých částic s prostředím a jejich detekce

6. Různé typy detektorů, magnetické a elektrostatické spektrometry

7. Vybrané aplikace spektrometrie nabitých částic nízkých i vysokých energií

8. Interakce neutronů s hmotou a detekce těchto částic

9. Spektrometrie neutronů a její aplikace

10. Interakce neutrin s hmotou, jejich detekce a spektrometrie

Cíle studia:

Znalosti:

Základní metody a aplikace jaderné spektrometrie záření gama, lehkých a těžkých nabitých částic i neutronů.

Schopnosti:

Aktivně používat metody jaderné spektroskopie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] H. Ejiri, M.J. A de Voigt: Gamma-Ray and electron spectroscopy in nuclear physics, Clarendon Press Oxford, 1989

[2] D. N. Poenaru, W. Greiner: Experimental Techniques in Nuclear Physics, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1997

Doporučená literatura:

[3] G.F.Knoll, Radiation detection and measurement, J.Willey and Sons NY 1979

[4] K.Siegbahn Ed. Aplha- beta- and gamma- spectroscopy, North Holland Publishing Co.

Amsterdam 1968

[5] K.Debertin, R.G.Helmer Gamma- and X-ray spectrometry with semiconductor detectors, North Holland 1988

Studijní pomůcky:

Učebna s dataprojektorem

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11352405.html