Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měřicí metody polovodičů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MMPV Z 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Účelem předmětu je poskytnout posluchačům znalosti o elektrických a magnetických vlastnostech polovodičů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metody určování strukturních parametrů polovodičových materiálů.

2. Metody určování krystalografické orientace a strukturních defektů.

3. Metody určování koncentrace nositelů náboje a rezistivity.

4. Měření Hallova jevu, magnetorezistence.

5. 1bodová metoda, 2bodová metoda, 4bodová metoda.

6. Van der Pauwova metoda.

7. Měření tloušťek tenkých vrstev.

8. Rezonanční metody.

9. Můstkové metody.

10. Metody určování hustoty povrchových stavů.

11. Měření typu vodivosti.

12. Určování parametrů hlubokých příměsí.

13. Určování efektivní hmotnosti, měření cyklotronové rezonance.

14. Elipsometrické metody.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základních jevy v polovodičových materiálech.

Schopnosti:

Praktická realizace speciálních měření na polovodičových materiálech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL 1990,

Doporučená literatura:

[2]. M.S.Sze, Kwok Kwok Ng: Physics of Semoconductors Devices, John Wiley and Sons, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11291205.html