Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektřina a magnetismus

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ELMA Z,ZK 6 4+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 02ELMA je, že student úspěšně absolvoval 02MECH nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 02MECH. Předmět 02ELMA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 02MECH
Garant předmětu:
Goce Chadzitaskos
Přednášející:
Goce Chadzitaskos, Iskender Yalcinkaya
Cvičící:
Jiří Hrivnák, Josef Schmidt, Rudolf Šmolka, Vojtěch Teska, Jan Vysoký, Iskender Yalcinkaya
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Elektrostatika bodových a spojitě rozložených nábojů, vodičů a dielektrik, stacionární elektrický proud.Relativistická mechanika. Vlastnosti elektrického a magnetického pole, elektromagnetická indukce aelektromagnetické pole, elektrické a magnetické vlastnosti látek. Maxwellovy rovnice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole

2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace

3.Gradient, divergence, rotace

4.Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace

5.Vodiče a dielektrika

6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti

7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace

8.Relativistická hmotnost a hybnost

9.Síly mezi pohybujícími se náboji.

10.Biotův Savartův zákon, transformace E, B, vektorový potenciál

11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika

12.Hallův jev, elektromagnetická indukce

13.Přechodové jevy, RLC obvody

14.Maxwellovy rovnice

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:

Znalosti:

Základy elektřiny a magnetismu.

Schopnosti:

Výpočet úloh z elektřiny a magnetismu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll: Elektřina a megnetimus, ČVUT Praha 2003

[2] B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a megnetimus, Academia Praha 2002

[3] D. C. Pandey: Electricity & Magnetism, Arihant Publications, 2016

Doporučená literatura:

[4] E. M. Purcell and D. J. Morin: Electricity and Magnetism, Cambridge University Press; 3 edition, 2013

[5] P. A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976 (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11279205.html