Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Návrh experimentů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01NAEX Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Franc
Přednášející:
Jiří Franc
Cvičící:
Jiří Franc
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1.Úvod do návrhu experimentů a jejich vyhodnocení

2.Úplně znáhodněný jednofaktorový experiment: zavedení modelu s pevnými efekty, testy rovnosti středních hodnot, volba počtu pozorování

3.Metody vícenásobného porovnávání: Bonferroniho metoda, Scheffého metoda, Tukeyova metoda

4.Blokově znáhodněný experiment: definice modelu, testy rovnosti efektů, síla testu, volba velikosti výběru, odhad ztracených hodnot

5.Návrhy pomocí latinských a řecko-latinských čtverců: testy rovnosti efektů, ověření vhodnosti modelu, rezidua, vícenásobné porovnávání

6.Dvouúrovňové faktorové experimenty: statistické modely a jejich vlastnosti pro návrhy 2^2, 2^3 a 2^k

7.Tříúrovňové faktorové experimenty 3^k

8.Modely s náhodnými efekty, použití smíšených lineárních modelů

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. C. Montgomery: Design and analysis of experiments, 9 edition, Wiley 2017

[2] J. Antony: Design of Experiments for Engineers and Scientists, Butterworth-Heinemann, 2003

Doporučená literatura:

[3] R. H. Myers: D. C. MontgomeryResponse Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments, Wiley 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6346206.html