Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština M2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XSM2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XSM2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XSM1
Zápočet z předmětu 04XSM2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XSM3
Garant předmětu:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Přednášející:
Cvičící:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předchozí znalosti získané v předchozím kurzu (SM1). Student je postupně seznamován se stylem odborného jazyka tak, aby mohl pracovat se specializovanými texty na internetu.

Požadavky:

Absolutorium předchozích částí kurzu -SM1

Osnova přednášek:

učebnice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lekce 7 - 9

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu,osnova obsahem a rozsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

cílem je dosáhnout úrovně B2 podle mezinárodního klíče SERR

Schopnosti:

Praktické využití získaných vědomostí a dovedností v odborné a běžné komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización B1, Difusión 2010

[5] M.García-Viñó Sánchez, Preparación al diploma de español B1, Edelsa 2010

[6] Jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

PC, aktuální odborná nebo populárně-vědecká periodika, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7248206.html