Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Francouzština M zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04FMZK ZK 4 česky
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Kurz je zakončen zkouškou, jejíž obsahem je látka FM1 - FM3. Zkouška má část ústní i písemnou a probíhá podle Pokynů ke zkoušce.

Požadavky:

Výstupní znalosti kurzu FM3 (FM1,FM2) doložené zápočtem.

Osnova přednášek:

Kurz je zakončen zkouškou jejíž obsahem je látka FM1 - FM3. Zkouška má část ústní i písemnou. Písemná část se skládá z jazykového testu a transakčního dopisu (žádost o stáž, o zaměstnání).

Ústní zkouška se skládá z těchto částí:

- V úvodu se student představí a pohovoří o sobě a svém studiu, profesních plánech do budoucna. Na to navazuje rozhovor s vyučujícím.

- Práce s textem zpravidla s populárně naučnou / odbornou tématikou: Čtení části textu, případně překlad některých vět a úkol ověřující porozumění obsahu. Úkoly znějí např: Faites le résumé, Exprimez votre opinion, De quoi traite l´article, nebo Trouvez dans le texte ... .

- Souvislý projev k jednomu ze stanovených tematických okruhů (viz Požadavky ke zkoušce, webové stránky vyučujícího - u témat jsou uvedené i zdroje).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Složení zkoušky na úrovni B1 SERR, rozšířené o odborný jazyk.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Skripta: Z.Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

[2] G. Capelle, Espaces II, Hachette, Paris 1990

[3] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] Články z časopisu La Recherche (výběr)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23069305.html