Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lineární algebra 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01LA1 Z 1 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem vektorových prostorů.

Požadavky:

Základní středoškolská matematika.

Osnova přednášek:

1. Vektorový prostor

2. Lineární závislost a nezávislost

3. Báze a dimenze

4. Podprostory vektorového prostoru

5. Lineární zobrazení

6. Matice

7. Matice lineárních zobrazení

Osnova cvičení:

1. Základní informace o řešení soustav lineárních algebraických rovnic.

2. Příklady vektorových prostorů.

3. Vyšetřování lineární závislosti - úlohy s parametrem

4. Výběr báze ze souboru generátorů, doplnění na bázi.

5. Průnik a součet podprostorů - jejich báze a dimenze.

6. Sestavení matice lineárního zobrazení.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní pojmy lineární algebry nezbytné pro správné pochopení navazujících předmětů, jako je analýza funkcí více proměnných, numerická matematika.

Schopnosti:

Využití nastudovaných pojmů a vět v navazujících předmětech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Pytlíček: Lineární algebra a geometrie. ČVUT 2007

[2] J. Pytlíček: Cvičení z algebry a geometrie ČVUT 2008

Doporučená literatura:

[3] D. K. Faddějev, V. D. Faddějeva: Numerické metody lineární algebry.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24902005.html