Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02BPMI2 Z 10 0P+10C
Vztahy:
Předmět 02BPMI2 nelze zapsat s předmetem 02BPMI1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Libor Šnobl
Přednášející:
Cvičící:
Igor Jex, Petr Jizba, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Libor Šnobl, František Štampach
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Bakalářská práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma bakalářské práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání. Zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovanou bakalářskou práci dle formálních pravidel předepsaných katedrou.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zápočet za aktivní činnost v rámci tématu práce.

Studijní materiály:

Dle zadání bakalářské práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7689506.html