Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiologická technika - nukleární medicína

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RTNMM Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Jiří Trnka
Přednášející:
Jiří Trnka
Cvičící:
Jiří Trnka
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Výroba radionuklidů a příprava radiofarmak, detetekční technika pro in-vivo vyšetření, in-vitro vyšetření a radiační ochranu, gama kamery planární a tomografické - SPECT, PET, kvalita obrazu, kontrola kvality přístrojů.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2

Osnova přednášek:

1. Základní principy NM, radiounklidy a radiofarmaka - produkce, požadavky a

charakteristiky, aktivita a fyzikální vlastnosti radionuklidů v NM.

2. Detekce ionizujícího záření v NM.

3. Scintigrafie - gamakamera, kolimátory, parametry gamakamery, optimalizace.

4. Kvalita obrazu v NM.

5. Tomografické zobrazování v NM - SPECT,

6. PET - detektory, střádání a rekonstrukce obrazů, rekonstrukční algoritmy, korekce na zeslabení, příklady klinických aplikací.

7. Počítačové zpracování dat v NM.

8. Řízení kvality - parametry přístrojů a metody jejich měření.

9. Stanovení radiační zátěže pacientů - kompartmentová analýza,

dozimetrie vnitřních zářičů, odhad efektivní dávky, metody snížení dávek.

10. Diagnostické metody in-vivo a in-vitro. 11. Radiační ochrana pacienta, personálu a veřejnosti.

Osnova cvičení:

1. Stanovení aktivity a fyzikální vlastnosti radionuklidů.

2. Detekce ionizujícího záření.

3. Scintigrafie - gamakamera, kolimátory, parametry gamakamery, optimalizace.

4. Tomografické zobrazování.

5. PET - příklady klinických aplikací.

6. Počítačové zpracování dat v NM.

7. Dozimetrie vnitřních zářičů, odhad efektivní dávky.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o výrobě radionuklidů používaných pro výrobu radiofarmak a jejich příprava.

Schopnosti:

Použítí vhodného typu radiofarmaka pro daný typ vyšetření s ohledem na kvalitu obrazu a minimalizaci dávky pacientů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] James A. Sorenson, Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, August 2003

[2] J. Bille, W. Schlegel, Medizinische Physik, Bd.2, Medizinische Strahlenphysik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002

Doporučená literatura:

[3] J.T. Bushberg et al, The Essential Physics of Medical Imaging, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6108306.html