Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra materiálů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D14AEM Analytická elektronová mikroskopie Předmět je vypsán
14AED1 Analýza experimentálních dat 1
 
Předmět není vypsán
14AED2 Analýza experimentálních dat 2
 
Předmět není vypsán
14ANP Analýza poruch česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
14ADYK Aplikovaná dynamika kontinua česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D14ALM Aplikovaná lomová mechanika ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
14BPFI1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
14BPSM1 Bakalářská práce 1 Předmět není vypsán
14BPFI2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
14BPSM2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
14CHMA Charakterizace materiálů česky Předmět je vypsán
14DPSM1 Diplomová práce 1 Předmět je vypsán
14DPSM2 Diplomová práce 2 Předmět je vypsán
14DYKO Dynamika kontinua
 
Předmět není vypsán
14DYLS Dynamika lineárních soustav Předmět je vypsán
14EMECH Elastomechanika
 
Předmět není vypsán
14EME1 Elastomechanika 1 Předmět je vypsán
14EM1 Elastomechanika 1 česky Předmět je vypsán
14EM2 Elastomechanika 2 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14EME2 Elastomechanika 2
 
Předmět není vypsán
14ELMI Elektronová mikroskopie
 
Předmět není vypsán
14ELM Elektronová mikroskopie česky Předmět je vypsán
14EXME Experimentální mechanika česky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
14EXM1 Experimentální metody 1
 
Předmět není vypsán
14EXM2 Experimentální metody 2
 
Předmět není vypsán
D14EXM2 Experimentální metody 2
 
Předmět není vypsán
14FAP Fraktografie a analýza poruch
 
Předmět není vypsán
D14FAP Fraktografie a analýza poruch
 
Předmět není vypsán
14FRAM Fraktografie a mikroanalýza česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
14FPU Funkční povrchové úpravy
Ondřej Kovářík, Radek Mušálek 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14FKO Fyzika kovů česky Předmět je vypsán
14FKO2 Fyzika kovů 2
 
Předmět není vypsán
14FM1 Fyzikální metalurgie 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14FYM1 Fyzikální metalurgie 1 Z,ZK 6 4 Předmět je vypsán
14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
14FM2 Fyzikální metalurgie 2 česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
14LME1 Lomová mechanika 1
 
Předmět není vypsán
14LM1 Lomová mechanika 1 česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
14LM2 Lomová mechanika 2 česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
14LME2 Lomová mechanika 2
 
Předmět není vypsán
D14MK Mechanika kontinua
 
Předmět není vypsán
D14MKP Metoda konečných prvků: teorie a praxe Předmět je vypsán
14MMIM Mikromechanické a indentační metody KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
14MIP1 Miniprojekty 1 česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
14MIP2 Miniprojekty 2 česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory česky Předmět je vypsán
14NMAT Nauka o materiálu
 
Předmět není vypsán
14NAMA Nauka o materiálu česky Předmět je vypsán
14NMA Nauka o materiálu Předmět je vypsán
14NEDI Nedestruktivní diagnostika
 
Předmět není vypsán
14NDT Nedestruktivní diagnostika česky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
14NEKO Nekovové materiály
 
Předmět není vypsán
14NEKM Nekovové materiály česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
14PLA Plasticita česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
14PLAS1 Plasticita 1
 
Předmět není vypsán
14PLAS2 Plasticita 2
 
Předmět není vypsán
D14PMM Pokročilé mikromechanické metody charakterizace materiálů česky Předmět není vypsán
14PME Počítačová mechanika
 
Předmět není vypsán
14PM Počítačová mechanika česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14PMA Praktikum materiálů česky Předmět je vypsán
14PMKP Praktikum metod konečných prvků
 
Předmět není vypsán
14PMKOP Praktikum metod konečných prvků česky Předmět je vypsán
14PRS1 Pravděpodobnost a statistika 1
 
Předmět není vypsán
14PRS2 Pravděpodobnost a statistika 2
 
Předmět není vypsán
14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1 Předmět je vypsán
14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2 Předmět je vypsán
14PP Předdiplomní praxe česky Z 4 2XT Předmět je vypsán
14PRAXE Předdiplomní praxe
 
Předmět není vypsán
14PRAX Předdiplomní praxe
 
Předmět není vypsán
14RPSM1 Rešeršní práce 1 Předmět je vypsán
14RPSM2 Rešeršní práce 2 Předmět je vypsán
14SEM Seminář
 
Předmět není vypsán
14SMT Seminář - moderní trendy v materálovém inženýrství česky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
14SFM Seminář fyziky materiálů česky KZ 5 0P+4C Předmět je vypsán
14SVM Stavba a vlastnosti materiálů
 
Předmět není vypsán
14SAVM Stavba a vlastnosti materiálů česky Předmět je vypsán
14TM Technická mechanika česky Předmět je vypsán
14TEM Technická mechanika Předmět je vypsán
D14TFP Teorie fázových přechodů
 
Předmět není vypsán
D14TFPM Teorie fázových přeměn
 
Předmět není vypsán
D14TP Teorie plasticity ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
14TSPO Teorie spolehlivosti
 
Předmět není vypsán
D14TSS Teorie spolehlivosti systémů Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů česky Předmět je vypsán
14VLN Vlnové jevy v pevných látkách
 
Předmět není vypsán
14VDM Vnitřní dymamika materiálů
 
česky Předmět není vypsán
14VDYM Vnitřní dynamika materiálů
 
Předmět není vypsán
D14VKEM Vybrané kapitoly experimentální mechaniky
 
česky ZK 13P+13L ZK 13P+13L Předmět není vypsán
D14VPFM Vybrané partie z fyzikální metalurgie Předmět je vypsán
14ZZKOS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
Hynek Lauschmann, Radek Mušálek 
česky Předmět je vypsán
14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
 
Předmět není vypsán
D14ZEM Základy elektronové mikroskopie Předmět je vypsán
14UNMA Únava materiálů
 
Předmět není vypsán
14UM Únava materiálů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14UAOB Úvod do analýzy obrazu Předmět je vypsán
D14UF Úvod do fraktografie Předmět je vypsán
D14SAV Šíření akustických vln v pevných látkách
 
ZK 2 ZK 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14114.html