Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická praxe - nukleární medicína

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NMKBS KZ 4 2XT česky
Garant předmětu:
Tereza Kráčmerová
Přednášející:
Cvičící:
Petra Dostálová, Tereza Hanušová, Alena Keňová, Tereza Kráčmerová, Klára Stefanová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Praxe v oblasti radiologické techniky v nukleární medicíně organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika. Příklady praktických cvičení: prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím), energetické rozlišení gama kamery, vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální), mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím), homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...

Požadavky:

Zápis předmětu je podmíněn získáním zápočtu z předmětu 16RTNM.

Osnova přednášek:

Příklady praktických cvičení:

prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím),

energetické rozlišení gama kamery,

vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální),

mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím),

homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti.

Schopnosti:

Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] James A. Sorenson & Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 2003

[2] von J. Bille, W. Schlegel, Medizinische Physik, Bd.2, Medizinische Strahlenphysik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002

[3] Gustav Konrad von Schulthess, Molecular Anatomic Imaging: PET-CT and SPECT-CT Integrated Modality Imaging, Lippincott Williams & Wilkins, 2007

[4] Max H. Lombardi, Radiation Safety in Nuclear Medicine, Second Edition, CRC Press, Oct 20, 2006

[5] Paul Christian (CNMT.), Kristen M. Waterstram-Rich, Nuclear Medicine and PET/CT: Technology and Techniques, Elsevier/Mosby, 2012

Doporučená literatura:

[6] J.T. Bushberg et al, The Essential Physics of Medical Imaging, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6461706.html