Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Praktikum z laboratorní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15LAPR KZ 3 0+4
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Jedná se o základní praktikum pro posluchače oborů „Chemie v přírodních vědách“, „Chemie se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium“ (jednooborové učitelství chemie), a odborných biologických oborů. Praktikum sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje celkem (všech) 10 úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čistící operace a základní analytické postupy.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Seznam prováděných úloh

1. Příprava glycinu

2. Stanovení disociační konstanty kyseliny octové

3. Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie

4. Příprava komplexů I

5. Příprava komplexů II

6. Příprava pentylesteru kyseliny octové

7. Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu

8. Příprava barevných pigmentů

9. Rektifikace a práce s plyny

10. Spektrofotometrické stanovení součinu rozpustnosti

Cíle studia:

Znalosti:

Kurz sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost úspěšně absolvovat následující laboratorní cvičení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jan Kotek: Laboratorní technika, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2007

Poznámka:

Praktikum z laboratorní techniky

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12077605.html