Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové systémy ochran a regulace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XPOR ZK
Garant předmětu:
Martin Kropík
Přednášející:
Martin Kropík
Cvičící:
Martin Kropík
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Cíle předmětu:

Podrobně se seznámit s  vlastnostmi počítačových systémů ochran a regulace jaderných zařízení, metodikou jejich návrh, vývoje a testování.

Obsahové zaměření:

Počítačové systémy ochran a regulace, zařazení do bezpečnostních kategorií, vlastnosti systémů, stanovení požadavků, životní cyklus, technické a programové vybavení, zajištění jakosti.

Základní témata:

1. Kategorizace součástí systémů ochran a regulace dle významu pro jadernou bezpečnost.

2. Metodika stanovení požadavků pro počítačové systémy, jejich technické a programové vybavení.

3. Požadavky na životní cyklus technického vybavení.

4. Požadavky na životní cyklus programového vybavení.

5. Metody návrhu a kódování programové.

6. Požadavky na programovací jazyky pro systémy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

7. Postupy verifikace v životním cyklu programového vybavení.

8. Validace počítačových systémů.

Požadavky:

Pro studenty, kteří neabsolvovali bakalářské studium v oboru Jaderné inženýrství, se doporučuje nejdříve absolvovat předmět Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů.

Osnova přednášek:

1. Kategorizace součástí systémů ochran a regulace dle významu pro jadernou bezpečnost.

2. Metodika stanovení požadavků pro počítačové systémy, jejich technické a programové vybavení.

3. Požadavky na životní cyklus technického vybavení.

4. Požadavky na životní cyklus programového vybavení.

5. Metody návrhu a kódování programové.

6. Požadavky na programovací jazyky pro systémy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

7. Postupy verifikace v životním cyklu programového vybavení.

8. Validace počítačových systémů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podrobně se seznámit s  vlastnostmi počítačových systémů ochran a regulace jaderných zařízení, metodikou jejich návrh, vývoje a testování.

Studijní materiály:

Základní:

1. ČSN EN IEC 60987 ed. 2 Jaderné elektrárny ? Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost ? Požadavky na návrh hardware počítačových systémů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.

2. ČSN EN IEC 60880 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost ? Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávajících funkce kategorie A, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2008.

Doporučená:

3. ČSN IEC 62138 Jaderné elektrárny ? Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost ? softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C, Český normalizační institut, 2005.

4. Review Guidelines on Software Languages for Use in Nuclear Power Plant Safety Systems, NUREG/CR-6463, NRC, 1996.

5. Software for Computer Based Systems Important To Safety In Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G-1.1, IAEA, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4606606.html