Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Systematizace jazykových prostředků souhrnná zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABSK ZK 3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Předpokladem zkoušky je úspěšné absolvování a zvládnutí látky celého třísemestrálního kurzu. Zkouška je písemná (zpravidla 2 vyučovací hodiny) a ústní (30 minut). Student musí prokázat, že bezpečně ovládá anglickou mluvnici a umí ji používat. Dále, že umí vysvětlit v textu se vyskytující gramatické jevy a zdůvodnit jejich použití. Ústní zkoušku lze skládat až po úspěšné zkoušce písemné.

Požadavky:

Uzavření všech kurzů předmětu Systematizace, tj. 04APS1, 04APS2, 04APS3.

Osnova přednášek:

Obsahem zkoušky je učivo tří kurzů systematizace jazykových prostředků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:

[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání

[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010

[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24182105.html