Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dějiny fyziky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
802DEF1 Z 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Olga Kouřimská
Cvičící:
Olga Kouřimská
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzika a její místo mezi ostatními vědami. Vztah člověka a přírody. Přírodní vědy ve starém Orientě a Řecku, řečtí přírodní filozofové, Aristoteles. Helénistická fyzika, Archimedes. Arabská věda, věda ve středověké Evropě. Renesanční věda - da Vinci, Giordano Bruno. Koperník, Kepler, Galileo, Huygens. Vznik fyziky jako experimentální vědy. Newton a jeho dílo.

Požadavky:

Požadavky:

Obecná znalost dějin lidstva a základních zákonů fyziky na středoškolské úrovni.

Osnova přednášek:

1. Fyzika a její místo mezi ostatními vědami, vztah člověka a přírody

2. Původ člověka, myšlení a kultury

3. Věda starého Orientu, Egypta, Indie a Číny

4. Řecká přírodní filosofie, atomisté

5. Aristotelova fyzika

6. Fyzika v období helénismu, Archimedes

7. Arabská věda

8. Věda ve středověké Evropě

9. Koperník a heliocentrismus

10. Fyzika v období renesance

11. Kepler a Galilei

12. Vědecká revoluce v 17. století

13. Newton a vznik klasické mechaniky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat ucelený pohled na vznik fyzikálního myšlení a poznatků, jak se vyvíjely od nejstarších počátků až do začátku novověku. Vědět, jak došlo k oddělení logického, matematicky podloženého výkladu přírody od původních mytologických představ a zdůraznit příspěvek národů starého Orientu a antického Řecka. Ukázat, jak vývoj vědy a techniky v průběhu evropského středověku vyústil v experimentálně podloženou vědeckou revoluci, která otevřela cestu k naší dnešní technické civilizaci.

Schopnosti:

Podle stupně zájmu rozšiřovat své znalosti dalším studiem literatury, dokázat se v ní orientovat a být schopen připravit pojednání na vybrané téma z historie tohoto období fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll: Dějiny fyziky, Praha, Prometheus 2009.

[2] I. Kraus: Fyzika od Thaleta k Newtonovi, Praha, Academia 2007.

[3] D. Wootton: The Invention of Science: A New History of the Scientific Revolution,

Penguin Random House, 2015

Doporučená literatura:

[3] Aristoteles: Fyzika, Praha, P. Rezek 1996

[4] Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha, NČSAV 1962.

[5] Řečtí atomisté. Svoboda, Praha 1980.

[6] Lucretius: O přírodě, Praha, Svoboda 1971.

[7] Z. Horský: Kepler v Praze, Praha, Mladá fronta 1980.

[8] V. Malíšek: Co víte o dějinách fyziky, Praha, Horozonz 1996.

[9] R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, Bratislava, Alfa 1990.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6923806.html