Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Španělština P zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SPZK ZK 5 česky
Garant předmětu:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Zkouška má dvě části - písemnou a ústní. K ústní zkoušce může student přistoupit jen po absolvování písemné části. Obsah zkoušky je dán probraným učivem v částech SP1,SP2 a SP3, popř. je stanoven individuálním studijním plánem

Požadavky:

Předchozí studium SP1-SP3 (vzhledem k omezenému počtu pokročilých studentů jsou prerekvizity stanovovány dle individuální stud. plánu)

Osnova přednášek:

Obsahem zkoušky je prověrka znalostí příslušného předmětu dle studijního plánu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Znalosti:

Dosažení úrovně B2/C1 dle SERR upravené pro odborný jazyk zahrnující odpovídající morfologické,syntaktické a lexikální znalosti a dovednosti.

Schopnosti:

Využití získaných vědomostí a dovedností v monologickém projevu i dialogu, v písemné, běžné a odborné komunikaci.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,N.Sánchez,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 4 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] J.Corpas,A.Garmendia,N.Sánchez,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 5 - Nueva edición, Difusión 2018

[3] učební materiály vytvořené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[4] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, Ediciones SM 2005

[5] P. Alzugaray, M.J. Barrios y P. Bartolomé, Preparación al diploma de español B2, Edelsa 2010

[6] jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Poznámka:

kód 04SPZK

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23071305.html