Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Logika v informatice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01LOI ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Matematická logiky, teorie konečných modelů, constraint satisfaction problems, dynamická logika, intuicionismus.

Požadavky:

Pro tento kurz je doporučena předchozí základní znalost matematické logiky.

Osnova přednášek:

Kurz bude složen z bloků přednášených různými vyučujícími (částečně v angličtině), kteří se aktivně věnují výzkumu v daných oblastech.

1.Klasická výroková a predikátová logika jako nástroj pro modelování. Constraint satisfaction problems.

2.Modální logiky a jejich aplikace v informatice.

3.Dynamické logiky a formální verifikace programů.

4.Intuicionismus a konstruktivismus.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získané znalosti:

Základní pojmy a výsledky klasických a neklasických logik a jejich role v informatice.

Získané dovednosti:

Schopnost aplikovat výsledky matematické logiky v informatice.

Studijní materiály:

Povinná literature:

[1] Mordechai Ben-Ari. Mathematical Logic for Computer Science. Springer, 2012.

Doporučená literatura:

[1] Johan van Benthem, Patrick Blackburn (eds.). Handbook of Modal Logic. Elsevier, 2006.

[2] David Harel, Dexter Kozen, Jerzy Tiuryn. Dynamic logic. MIT Press, 2000.

[3] Leonid Libkin. Elements of Finite Model Theory. Springer, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5358506.html