Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk (pokročilí) 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D04AP2 ZK 3
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět D04AP2 je, že si student v některém z předchozích semestrů zapsal předmět D04AP1
Předmět D04AP2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AJM (vztah je symetrický)
Předmět D04AP2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AJP (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Darren Copeland
Cvičící:
Darren Copeland
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na zimní semestr a nadále rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné k představení výsledků vědecké práce ústní i písemnou formou. Po absolvování obou semestrů skládá doktorand zkoušku. Příprava na zkoušku zahrnuje četbu cca 150 stran odborného textu se zřetelem na jazyk, dále pak napsání odborného článku o stanoveném rozsahu. Zkouška je písemná a ústní, při ústní části je přítomen školitel nebo jím pověřený zástupce.

Požadavky:

úspěšné absolvování kurzu D04AP1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7262306.html