Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Etika vědy a techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
00ETV Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jakub Hajíček
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

I.Etika v obecných souvislostech

1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe

2.základní etická východiska v dějinném kontextu

3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy

1.etická a filosofická reflexe vědy

2.etika vědeckého výzkumu

3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky

1.etická a filosofická reflexe techniky

2.možnosti a meze vztahu člověka k technice

3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)

Požadavky:
Osnova přednášek:

I.Etika v obecných souvislostech

1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe

2.základní etická východiska v dějinném kontextu

3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy

1.etická a filosofická reflexe vědy

2.etika vědeckého výzkumu

3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky

1.etická a filosofická reflexe techniky

2.možnosti a meze vztahu člověka k technice

3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)

Osnova cvičení:

I.Etika v obecných souvislostech

1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe

2.základní etická východiska v dějinném kontextu

3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy

1.etická a filosofická reflexe vědy

2.etika vědeckého výzkumu

3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky

1.etická a filosofická reflexe techniky

2.možnosti a meze vztahu člověka k technice

3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními etickými východisky, řešenými otázkami a hlouběji promyslet obecnější otázky vztahu člověka k technice. Jde o poznání etické a filosofické reflexe v oblasti vědy a techniky. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní vlastní zkušeností.

Znalosti:

Studenti dokáží formulovat a teoreticky reflektovat základní etické směry, východiska i problém etiky vědy a techniky.

Schopnosti:

Student dokáže aplikovat poznatky v oblasti teoretické i aplikované etiky do pracovních situací i do osobního života. Aplikace a reflexe poznatků zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení etických konfliktů a otevře studentům širší humanitně orientované kontexty jejich studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HUBER, W.: Etika. Základní otázky života. Praha: Vyšehrad 2016

[2] SOKOL, J.: Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad 2010.

Doporučená literatura:

[1] REMIŠOVÁ, A.: Dejiny etického myšlenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram 2008.

[2] DROZENOVÁ, W.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice Praha: Filosofia 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5477206.html