Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra fyzikální elektroniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12AUX Administrace systému UNIX česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12APL Aplikace laserů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ASF Astrofyzika česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12AF Atomová fyzika česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12BPLA1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPIF1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPFE1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět je vypsán
12BPLA2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12BPIF2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12BPFE2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12DRP Diferenciální rovnice na počítači česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
12DPOF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPLT1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFN1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFE1 Diplomová práce 1 Z 10 10 Předmět je vypsán
12DPIF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPOF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPLT2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFN2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Z 20 0+20 Předmět není vypsán
12DPIF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFE2 Diplomová práce 2 Z 20 20 Předmět je vypsán
12ELDY1 Elektrodynamika 1 česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Z,ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
D12EMG Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod Předmět je vypsán
12EL3 Elektronika 3 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ELA Elektronika pro lasery česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12EVN Elektronika vysokého napětí Předmět je vypsán
12EOP Exkurze na optické pracoviště
 
česky Z 4 0+4 Předmět není vypsán
12FMR Fuzzy modelování a řízení
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12BFY3 Fyzika 3 česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12BFY4 Fyzika 4 česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12FLP Fyzika a lidské poznání česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12FIF Fyzika inerciální fúze česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
D12FLP Fyzika laserového plazmatu ZK 2 2 Předmět je vypsán
D12FLG Fyzika laserových generátorů Předmět je vypsán
D12FLZ Fyzika laserových zdrojů krátkovlnného záření
 
Předmět není vypsán
12FLA Fyzika laserů česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12FVHE Fyzika vysokých hustot energie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12FOPT Fyzikální optika
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1 česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12FOPT2 Fyzikální optika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12GEOP Geometrická optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12GOP Geometrická optika česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12INS1 Informační systémy 1 česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INS2 Informační systémy 2 česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INTO Integrovaná optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12IPG Internetová a počítačová gramotnost česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1
 
česky Z 3 2+0 Předmět není vypsán
12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
12KRYO Kryogenní technologie Z 2 2P Předmět je vypsán
D12KO Krystalooptika ZK 2 2 Předmět je vypsán
D12KVE Kvantová elektrodynamika ZK ZK Předmět je vypsán
12KVEN Kvantová elektronika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
D12KNF Kvantová nanofotonika
 
Předmět není vypsán
12KVO Kvantová optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12KOP Kvantová optika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1 ZK 2 2P Předmět je vypsán
12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku Předmět je vypsán
12LTB1 Laserová technika 1 česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12LT1 Laserová technika 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12LTB2 Laserová technika 2 česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12LT2 Laserová technika 2 česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12LAS Laserové systémy česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů ZK Předmět je vypsán
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12LBM Lasery v biomedicíně
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12LM Lasery v medicíně Předmět je vypsán
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu ZK 2 Předmět je vypsán
12MPF1 Metody počítačové fyziky 1 česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MPF2 Metody počítačové fyziky 2 česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1 česky KZ 4 0+3 Předmět je vypsán
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2 česky KZ 4 0+3 Předmět je vypsán
12MPR1 Mikroprocesory 1 česky ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12MPR2 Mikroprocesory 2 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12MOF Molekulová fyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NCH Nanochemie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAE Nanoelektronika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NF Nanofyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NT Nanotechnologie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NOP Nelineární optika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12NLOP Nelineární optika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
D12NOG Nelineární optika pro generaci optického záření ZK 0 Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12NMEA Numerické metody česky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12OSY Operační systémy česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
D12OPS Optická spektroskopie ZK Předmět je vypsán
12OPK Optické komunikace česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
12OSE Optické senzory česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12OSP Optické spektroskopie česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12OPS Optické spektroskopie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OVP Optické vlastnosti polovodičů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OZS Optické zpracování signálů česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12OPEL Optoelektronika česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
12OREZ Otevřené rezonátory Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RTGL Plynové a rentgenové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RGL Plynové a rentgenové lasery česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12PMD Pokročilé metody detekce záření Předmět je vypsán
12POM Pokročilé metody programování
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12EP1 Pokročilé praktikum z elektroniky 1 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EP2 Pokročilé praktikum z elektroniky 2 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12POAL Počítačová algebra česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
12PF1 Počítačová fyzika 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PFTF1 Počítačová fyzika 1 Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12PF2 Počítačová fyzika 2 Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
12PFTF2 Počítačová fyzika 2 Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
Richard Liska, Milan Předota 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
Karel Houfek, Richard Liska, Milan Předota 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12POEX Počítačové řízení experimentu ZK 2 2 Předmět je vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PLM Praktikum z laserové medicíny česky KZ 6 4 Předmět je vypsán
12PSEM Problémový seminář
 
česky Z 2 0+4 Předmět není vypsán
12PDR1 Přenosy dat a rozhraní 1 česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2 česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PN Příprava polovodičových nanostruktur česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RSEN Regulace a senzory česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12RFO Rentgenová fotonika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RNA Robustní numerické algoritmy česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12SRS Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12SBAP1 Seminář k bakalářské práci 1
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBA1 Seminář k bakalářské práci 1 česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBAP2 Seminář k bakalářské práci 2
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12DSELT1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSEIF1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSFE1 Seminář k diplomové práci 1 Z 2 2S Předmět je vypsán
12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSFE2 Seminář k diplomové práci 2 Z 2 2S Předmět je vypsán
12VSIT1 Seminář k výzkumnému úkolu 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12VSIT2 Seminář k výzkumnému úkolu 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D12SEF Solární energie a fotovoltaika ZK ZK Předmět je vypsán
12SOP Statistická optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12CAD Systémy CAD v elektronice
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12TAIS Technika a aplikace iontových svazků
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D12TLS Teorie laseru ZK ZK Předmět je vypsán
12VAK Vakuová fyzika a technika česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
12VKT Vakuová technika KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
12VLA Vláknové lasery a zesilovače
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12VLS Vláknové lasery a zesilovače ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D12VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu
 
Předmět není vypsán
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12VPMF Vybrané partie moderní fyziky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
12PICF Vybrané partie z ICF česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
D12VPF Vybrané partie z fotoniky a plazmoniky pro kvantové technologie Předmět je vypsán
12VPF Vybrané partie z fyziky
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
D12VPMF Vybrané partie z moderní fotoniky ZK 0 ZK 0 Předmět je vypsán
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky Předmět je vypsán
D12VPO Vybrané partie z nelineární optiky pro kvantové technologie Předmět je vypsán
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12VUFL1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0P+6C Předmět je vypsán
12VUOF1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VULT1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUFN1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUFL2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0P+8C Předmět je vypsán
12VUOF2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VULT2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VUFN2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
Jakub Urban, Jakub Urban, Pavel Váchal 
česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12PYTHN Vědecké programování v Pythonu
Jakub Urban, Pavel Váchal 
česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12WBK Web pro kodéry
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZFD Zobrazování fyzikálních dat
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
12ZDP Zpracování dat pro publikování česky Z 2 2 Předmět je vypsán
12ZMDT Zpracování měření a dat Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12ZPOP Základní praktikum z optiky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12ZELD Základy elektrodynamiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZFS Základy fotonických struktur Z,ZK 2 2P Předmět je vypsán
12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu česky Předmět je vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12KOE Základy klasické optiky a elektrodynamiky ZK 4 4P Předmět je vypsán
12ZAOF Základy optické fyziky
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12ZAOP Základy optiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12ZTI Základy teorie interakce a kvantové optiky ZK Předmět je vypsán
12ZUMI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
D12ZZNR Zákony zachování a jejich numerické řešení ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UNX Úvod do UNIXu KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UFN Úvod do fotoniky a nanostruktur KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
D12UKT Úvod do kvantových technologií Předmět je vypsán
12ULTB Úvod do laserové techniky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
12ULAT Úvod do laserové techniky česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
12ULT Úvod do laserové techniky česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12UM Úvod do managementu česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky česky Z 3 2+1 Předmět je vypsán
12UPF1 Úvod do počítačové fyziky 1 Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UPF2 Úvod do počítačové fyziky 2 Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UVPAP Úvod do vědeckotechnicých výpočtů Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14112.html