Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra laserové fyziky a fotoniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12AUX Administrace systému UNIX česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12APL Aplikace laserů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ASF Astrofyzika
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12AF Atomová fyzika česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12BPFI1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
12BPLA1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPIF1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPFE1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPFI2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
12BPLA2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12BPIF2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12BPFE2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12DRP Diferenciální rovnice na počítači česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
12DPOF1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPLT1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFN1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFE1 Diplomová práce 1 Z 10 10 Předmět je vypsán
12DPIF1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPOF2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPLT2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFN2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Z 20 0+20 Předmět není vypsán
12DPIF2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFE2 Diplomová práce 2 Z 20 20 Předmět je vypsán
12ELDY1 Elektrodynamika 1 česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Z,ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
D12EMG Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod Předmět je vypsán
12EL3 Elektronika 3 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ELA Elektronika pro lasery česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12EVN Elektronika vysokého napětí Předmět je vypsán
12EOP Exkurze na optické pracoviště
 
česky Z 4 0+4 Předmět není vypsán
12FMR Fuzzy modelování a řízení
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12BFY3 Fyzika 3
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12BFY4 Fyzika 4
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12FLP Fyzika a lidské poznání
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12FIF Fyzika inerciální fúze česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
D12FLP Fyzika laserového plazmatu ZK 2 2 Předmět je vypsán
D12FLG Fyzika laserových generátorů Předmět je vypsán
D12FLZ Fyzika laserových zdrojů krátkovlnného záření Předmět je vypsán
12FLA Fyzika laserů česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12FVHE Fyzika vysokých hustot energie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12FOPT Fyzikální optika Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1 česky Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12FOPT2 Fyzikální optika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12GEOP Geometrická optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12GOP Geometrická optika česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12INS1 Informační systémy 1
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INS2 Informační systémy 2
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INTO Integrovaná optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12IPG Internetová a počítačová gramotnost
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1
 
česky Z 3 2+0 Předmět není vypsán
12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
12KRYO Kryogenní technologie
 
Z 2 2P Předmět není vypsán
D12KVE Kvantová elektrodynamika ZK ZK Předmět je vypsán
12KVEN Kvantová elektronika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
D12KNF Kvantová nanofotonika
 
Předmět není vypsán
12KVO Kvantová optika Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12KOP Kvantová optika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1 ZK 2 2P Předmět je vypsán
12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku Předmět je vypsán
12LTB1 Laserová technika 1 česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12LT1 Laserová technika 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12LTB2 Laserová technika 2 česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12LT2 Laserová technika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12LAS Laserové systémy česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů ZK Předmět je vypsán
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12LBM Lasery v biomedicíně
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12LM Lasery v medicíně Předmět je vypsán
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu ZK 2 Předmět je vypsán
12MPF1 Metody počítačové fyziky 1
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MPF2 Metody počítačové fyziky 2
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1 česky KZ 4 0+3 Předmět je vypsán
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2 česky KZ 4 0+3 Předmět je vypsán
12MPR1 Mikroprocesory 1 česky ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12MPR2 Mikroprocesory 2 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12MOF Molekulová fyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NCH Nanochemie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAE Nanoelektronika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NF Nanofyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NT Nanotechnologie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NOP Nelineární optika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12NLOP Nelineární optika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
D12NOG Nelineární optika pro generaci optického záření ZK Předmět je vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12NMEA Numerické metody česky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12OSY Operační systémy česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
D12OPS Optická spektroskopie ZK Předmět je vypsán
12OPK Optické komunikace česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
12OSE Optické senzory česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12OSP Optické spektroskopie česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12OPS Optické spektroskopie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OVP Optické vlastnosti polovodičů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OZS Optické zpracování signálů česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12OPEL Optoelektronika česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12OREZ Otevřené rezonátory Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RTGL Plynové a rentgenové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RGL Plynové a rentgenové lasery česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12PMD Pokročilé metody detekce záření Předmět je vypsán
12POM Pokročilé metody programování
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12EP1 Pokročilé praktikum z elektroniky 1 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EP2 Pokročilé praktikum z elektroniky 2 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12POAL Počítačová algebra česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
12PF1 Počítačová fyzika 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PFTF1 Počítačová fyzika 1 Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12PF2 Počítačová fyzika 2 Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
12PFTF2 Počítačová fyzika 2 Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
Richard Liska, Milan Předota 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
Karel Houfek, Richard Liska, Milan Předota 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12POEX Počítačové řízení experimentu ZK 2 2 Předmět je vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PLM Praktikum z laserové medicíny česky KZ 6 4 Předmět je vypsán
12PSEM Problémový seminář
 
česky Z 2 0+4 Předmět není vypsán
12PDR1 Přenosy dat a rozhraní 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PN Příprava polovodičových nanostruktur česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RSEN Regulace a senzory česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12RFO Rentgenová fotonika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RNA Robustní numerické algoritmy česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12SRS Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12SBAP1 Seminář k bakalářské práci 1
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBA1 Seminář k bakalářské práci 1
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBAP2 Seminář k bakalářské práci 2
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12DSELT1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSEIF1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSFE1 Seminář k diplomové práci 1 Z 2 2S Předmět je vypsán
12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSFE2 Seminář k diplomové práci 2 Z 2 2S Předmět je vypsán
12VSIT1 Seminář k výzkumnému úkolu 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12VSIT2 Seminář k výzkumnému úkolu 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D12SEF Solární energie a fotovoltaika ZK ZK Předmět je vypsán
12SOP Statistická optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12CAD Systémy CAD v elektronice
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12TAIS Technika a aplikace iontových svazků
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D12TLS Teorie laseru ZK ZK Předmět je vypsán
12VAK Vakuová fyzika a technika česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
12VKT Vakuová technika KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
12VLA Vláknové lasery a zesilovače
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12VLS Vláknové lasery a zesilovače ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D12VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Předmět je vypsán
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12VPMF Vybrané partie moderní fyziky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
12PICF Vybrané partie z ICF česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
D12VPF Vybrané partie z fotoniky a plazmoniky pro kvantové technologie Předmět je vypsán
12VPF Vybrané partie z fyziky
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
D12VFOT Vybrané partie z moderní fotoniky ZK 0 ZK 0 Předmět je vypsán
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky Předmět je vypsán
D12VPO Vybrané partie z nelineární optiky pro kvantové technologie Předmět je vypsán
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12VUFL1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0P+6C Předmět je vypsán
12VUOF1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VULT1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUFN1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUFL2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0P+8C Předmět je vypsán
12VUOF2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VULT2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VUFN2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12PYTHN Vědecké programování v Pythonu česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12WBK Web pro kodéry
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZFD Zobrazování fyzikálních dat česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
12ZDP Zpracování dat pro publikování česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12ZMDT Zpracování měření a dat Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2 KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12ZPOP Základní praktikum z optiky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12ZELD Základy elektrodynamiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZFS Základy fotonických struktur Z,ZK 2 2P Předmět je vypsán
12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu česky Předmět je vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12KOE Základy klasické optiky a elektrodynamiky ZK 4 4P Předmět je vypsán
12ZAOF Základy optické fyziky
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12ZAOP Základy optiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12ZTI Základy teorie interakce a kvantové optiky ZK Předmět je vypsán
12ZUMI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
D12ZZNR Zákony zachování a jejich numerické řešení ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UNX Úvod do UNIXu KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UFN Úvod do fotoniky a nanostruktur KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
D12UKT Úvod do kvantových technologií Předmět je vypsán
D12ULT Úvod do laserové techniky ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12ULTB Úvod do laserové techniky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
12ULAT Úvod do laserové techniky česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
12ULT Úvod do laserové techniky
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12UM Úvod do managementu česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky česky Z 3 2+1 Předmět je vypsán
12UPF1 Úvod do počítačové fyziky 1 Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UPF2 Úvod do počítačové fyziky 2 Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UVPAP Úvod do vědeckotechnicých výpočtů Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14112.html