Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Anglický jazyk (pokročilí)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D04AJP ZK
Přednášející:
Hana Čápová, Dunstan Clarke (gar.), Kevin Patrick Joseph Glanville
Cvičící:
Hana Čápová, Dunstan Clarke (gar.), Kevin Patrick Joseph Glanville
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je povinným předmětem určeným pro první ročník doktorského studia. Je nutné zachovat pořadí semestrů zimní – letní. Doktorand je zařazen do kurzu mírně pokročilého či pokročilého dle úrovně znalostí anglického jazyka zjištěné na základě vstupního ústního pohovoru a písemné rozřazovací práce. Minimální úroveň pro mírně pokročilý kurz je B2 dle SERR. Kurz je zaměřen na specifické rysy formálního odborného jazyka používaného v akademickém prostředí. Po absolvování obou semestrů skládá doktorand zkoušku. Zkouška je písemná a ústní, při ústní části je přítomen školitel nebo jím pověřený zástupce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4584506.html