Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk (pokročilí)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D04AJP ZK
Vztahy:
Předmět D04AJP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AP1 (vztah je symetrický)
Předmět D04AJP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AP2 (vztah je symetrický)
Předmět D04AJP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AM1 (vztah je symetrický)
Předmět D04AJP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AM2 (vztah je symetrický)
Předmět D04AJP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AJM (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Darren Copeland, Hana Čápová
Cvičící:
Darren Copeland, Hana Čápová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je povinným předmětem určeným pro první ročník doktorského studia. Je nutné zachovat pořadí semestrů zimní – letní. Doktorand je zařazen do kurzu mírně pokročilého či pokročilého dle úrovně znalostí anglického jazyka zjištěné na základě vstupního ústního pohovoru a písemné rozřazovací práce. Minimální úroveň pro mírně pokročilý kurz je B2 dle SERR. Kurz je zaměřen na specifické rysy formálního odborného jazyka používaného v akademickém prostředí. Po absolvování obou semestrů skládá doktorand zkoušku. Zkouška je písemná a ústní, při ústní části je přítomen školitel nebo jím pověřený zástupce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

znovuotevřeno 22/23 (pro opozdilé)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4584506.html