Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie pevných látek 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11TPLA2 ZK 3 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsah přednášky vychází z kvantově-mechanického popisu krystalických pevných látek (PL) a poskytuje solidní základ teoretického popisu základních fyzikálních vlastností PL.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pole fermionů, Hartreeho-Fokova aproximace, variační princip výpočtu základního stavu.

2. Mnohočásticové kvantové systémy, elektronový plyn, teorie hustotního potenciálu.

3. Metoda téměř volných elektronů, metoda těsně vázaných elektronů.

4. Jednoelektronové popisy vlnové funkce v pevné látce, APW, OPW, pseudopotenciály.

5. Blochovy funkce, Wannierovy funkce.

6. Brillouinova zóna, symetrie.

7. Elektron-fononová interakce, polarony.

8. Dynamika elektronů v magnetickém poli: de Hass-van Alphenův jev, cyklotronová rezonance.

9. Výpočet pásové struktury a Fermiho ploch.

10. Polovodiče: pásová struktura, příměsové stavy, cyklotronová rezonance.

11. Topologické vlastnosti PL, Berryho křivost, Chernův náboj, povrchové elektronové stavy.

12. Aplikace Greenových funkcí v PL.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Steven H. Simon: The Oxford Solid State Basics, OUP Oxford, 2013

[2] J. Patterson, B. Bailey, Solid State Physics: Introduction to the Theory, 2010

Doporučená literatura:

[3] R.M. Martin, Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods, 2012

[4] Philip Hofmann: Solid State Physics: An Introduction, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6495506.html