Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenosy dat a rozhraní 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PDR2 Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Popis standardů Ethernetu a úvod do rodiny protokolů TCP/IP.

Požadavky:

12PDR1

Osnova přednášek:

1. Ethernet - varianty a standardy

2. Bezdrátový Ethernet IEEE 802.11

3. Architektura TCP/IP

4. IP adresy a systém DNS

5. Protokol IP a ICMP

6. IP směrování

7. Protokoly TCP a UDP

8. Aplikační protokoly v TCP/IP

Osnova cvičení:

1. Ethernet - varianty a standardy

2. Bezdrátový Ethernet IEEE 802.11

3. Architektura TCP/IP

4. IP adresy a systém DNS

5. Protokol IP a ICMP

6. IP směrování

7. Protokoly TCP a UDP

8. Aplikační protokoly v TCP/IP

Cíle studia:

Znalosti:

Standardy Ethernetu a základní protokoly rodiny TCP/IP.

Schopnosti:

Orientace v problematice a názvosloví počítačových sítí a datové komunikace obecně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Peterka, Počítačové sítě, přednáška [online], cited 1-12-2010, <peterka.cz>, 2010.

[2] R.Pužmanová, P. Šmrha, Propojování sítí s TCP/IP, Kopp, České Budějovice, 1999.

Doporučená literatura:

[1] P.Satrapa, IPv6, Neocortex, Praha 2002.

Studijní pomůcky:

nejsou

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24216005.html