Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioanalytická chemie pro forensní analýzu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15RCHF ZK 2P
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Jan John, Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška seznamuje posluchače s principy jevů a metod, které se vyskytují a používají v jaderných forensních vědách - od základů a definic až po principy a aplikace široké škály existujících analytických metod využívajících radionuklidy nebo ionizujícího záření pro stanovení stabilních prvků a dále o metodách stanovení vybraných radioaktivních prvků s důrazem na jejich stanovení ve vzorcích z životního prostředí.

Absolvováním této přednášky získají posluchači základní znalosti nezbytné k pochopení navazujících předmětů z oblasti jaderných forensních metod, dále získají schopnost zvolit optimální radioanalytickou metodu pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k možnostem pracoviště.

Požadavky:

Znalost jaderné chemie na úrovni Mgr. nebo Ing. jaderné chemie

Osnova přednášek:

1.Indikátorové metody. Stanovení přirozeně indikovaných prvků.

2.Izotopová zřeďovací analýza. Radioreagenční metody.

3.Metody založené na izotopové výměně, metody koncentračně závislého rozdělení, RIA.

4.Neutronová aktivační analýza, fotoaktivační analýza, aktivační analýza nabitými částicemi.

5.Metody založené na neaktivační interakci jaderného záření s látkou.

6.Významné radionuklidy v životním prostředí, volba metodiky jejich stanovení.

7.Zabezpečení jakosti v radioanalytických a forensních laboratořích.

8.Typy analyzovaných vzorků, obecné zásady odběru vzorků, odběry se zachováním důkazní informace.

9.Analýza vzorků životního prostředí spektrometrií záření alfa a gama.

10.Postup a zásady stanovení celkové aktivity alfa a beta.

11.Stanovení aktinoidů, zejména U, Th, Pu a jejich izotopů, stanovení vybraných členů rozpadových řad.

12.Stanovení C-14, tritia a radioizotopů vzácných plynů.

13.Stanovení vybraných štěpných produktů, zejména izotopů Cs, Sr, I.

14.Stanovení vybraných obtížně stanovitelných radionuklidů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Lehto J. and Hou X.: Chemistry and Analysis of Radionuclides, WILLEY-VCH Verlag & Co., Germany, 2010

2.K. J. Moody, P. M. Grant, I. D. Hutcheon: Nuclear Forensic Analysis, 2nd Edition, CRC Press, 2014

3.Radioanalytická chemie pro forenzní analýzu, soubor podkladů přednášejících, 2018

Doporučená literatura

1.A. D. Atwood (ed.): Radionuclides in the Environment, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010

2.B. Kahn (ed.): Radioanalytical Chemistry, Springer, 2007.

3.A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6597406.html