Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenosy dat a rozhraní 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PDR1 Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Úvod do problematiky počítačových sítí, vrstevnatých modelů a přenosu dat. Popis jednotlivých vrstev různých architektur.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod do počítačových sítí

2. Taxonomie počítačových sítí

3. Síťové modely a architektury RM ISO/OSI

4. Rodina protokolů TCP/IP

5. Základy datových komunikací

6. Techniky přenosu dat

7. Přístupové metody

8. Síťová vrstva a směrování

9. Transportní vrstva

10. Aplikační vrstva

11. Výpočetní model

12. Internetworking

Osnova cvičení:

1. Úvod do počítačových sítí

2. Taxonomie počítačových sítí

3. Síťové modely a architektury RM ISO/OSI

4. Rodina protokolů TCP/IP

5. Základy datových komunikací

6. Techniky přenosu dat

7. Přístupové metody

8. Síťová vrstva a směrování

9. Transportní vrstva

10. Aplikační vrstva

11. Výpočetní model

12. Internetworking

Cíle studia:

Znalosti:

Struktura a vlastnosti vrstevnatého modelu počítačových sítí.

Schopnosti:

Orientace v problematice a názvosloví počítačových sítí a datové komunikace obecně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Peterka, Počítačové sítě, přednáška [online], cited 1-12-2010, <peterka.cz>, 2010.

[2] R.Pužmanová, P. Šmrha, Propojování sítí s TCP/IP, Kopp, České Budějovice, 1999.

Doporučená literatura:

[3] P.Satrapa, IPv6, Neocortex, Praha 2002.

Studijní pomůcky:

nejsou

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24215905.html