Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do pravděpodobnosti 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01UP1 Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Vybíral
Přednášející:
Jan Vybíral
Cvičící:
Jan Vybíral
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1.Náhodný pokus s konečnou množinou výsledků, klasická pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů

2.Pravděpodobnost a kombinatorika

3.Pravděpodobnost v geometrii, Bertrandův paradox

4.Podmíněné pravděpodobnosti, Bayesova věta, lékařská diagnostika, Simpsonův paradox

5.Náhodná veličina s diskrétním oborem hodnot, její rozdělení pravděpodobností a střední hodnota

6.Úlohy o výpočtu střední hodnoty

7.Pravděpodobnostní metoda v teorii grafů

8.Náhodné algoritmy, Morrisův algoritmus a jeho varianty

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Náhodný pokus s konečnou množinou výsledků, klasická pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů

2.Pravděpodobnost a kombinatorika

3.Pravděpodobnost v geometrii, Bertrandův paradox

4.Podmíněné pravděpodobnosti, Bayesova věta, lékařská diagnostika, Simpsonův paradox

5.Náhodná veličina s diskrétním oborem hodnot, její rozdělení pravděpodobností a střední hodnota

6.Úlohy o výpočtu střední hodnoty

7.Pravděpodobnostní metoda v teorii grafů

8.Náhodné algoritmy, Morrisův algoritmus a jeho varianty

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Aigner, G. M. Ziegler: Proofs from the book, Springer, 2018

[2] J. Anděl: Matematika náhody, Matfyzpress, 2007

Doporučená literatura:

[3] N. Alon, J. H. Spencer: The probabilistic method, Wiley-Interscience, 4. vydání, 2016

[4] J. Bewersdorff : Luck, Logic, and White Lies: The Mathematics of Games, CRC Press, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6344906.html