Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioaktivita v životním prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
816RAZP Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Thinová
Přednášející:
Lenka Thinová
Cvičící:
Lenka Thinová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět podává ucelený pohled na zdroje ionizujícího záření vyskytující se v životním prostředí.

Požadavky:

Základní znalosti z dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Úvodní hodina, veličiny a jednotky, legislativní rámec v ČR, základní principy při výpočtech dávek.

2. Kosmické záření: původ, dávky, základy měření.

3. Radiouhlíkové datování: princip a ukázky z praxe.

4. Terestrické záření: původ, dávky, základní principy jeho měření.

5. Přístrojové vybavení: základní principy a moderní trendy.

6. Úvod do fyziky radonu: OAR, EOAR, radon v půdním vzduchu.

7. Radonová diagnostika: základní analýza dat a současné trendy při hodnocení koncentrace radonu v obydlí.

8. Dopady těžby uranu: odpady a kontaminace ŽP.

9. Umělá radioaktivita v ŽP.

10. Základní principy a metody hodnocení jaderných havárií.

11. Kontaminace ŽP jaderným spadem.

12. Principy ukládání radioaktivních materiálů a odpadů.

13. Přehled základních analytických metod stanovení radionuklidů v životním prostředí.

Osnova cvičení:

1. Základní výpočty související s radioaktivitou ŽP.

2. Detekce kosmického záření: ukázky z praxe.

3. In situ měření a odběr vzorků.

4. Praktické cvičení z detekce radonu.

5. Měření úrovní plošné kontaminace.

6. Ukázka analytických metod stanovení radionuklidů.

7. Základny výpočtů šíření radionuklidů v ŽP.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost jednotlivých zdrojů ionizujícího záření a posouzení jejich závažnosti z hlediska radiační ochrany. Znalost způsobů měření a vztahů mezi měřenými veličinami a veličinami vypočtenými.

Schopnosti:

Ucelený pohled na příspěvky jednotlivých složek ozáření obyvatelstva a schopnost stanovit efektivní dávku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L’Annunziata: Handbook of Radioactivity Analysis, Academic Press, 2012.

[2] IAEA: Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation. IAEA, Vienna, 2015.

[3] IAEA: Radioactive particles in the Environment:Sources, Particle Characterizationand Analytical Techniques. IAEA, Vienna, 2011.

Doporučená literatura:

[4] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiačni ochrany, SUJB, 2000.

[5] IAEA: Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA, Vienna, 2003.

[6] IAEA: Environmental andSource Monitoring for Purposes of RadiationProtection . IAEA, Vienna, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6777106.html