Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dozimetrie neutronů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16DNEU ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ondřej Ploc
Přednášející:
Michal Košťál, Ondřej Ploc
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Metody využívající jaderných reakcí s neutrony, metody využívající odražených jader, metoda doby průletu, neutronové selektory a monochromátory, krystalové spektrometry, aktivační metody, metody integrující dozimetrie neutronů, možnosti aplikace jednotlivých metod, kalibrace neutronových dozimetrů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Neutrony, přítomnost a základní vlastnosti.

2. Zdroje neutronů založené na radioizotopech a urychlovačích.

3. Zdroje neutronů založené na štěpení, reaktory.

4. Základní interakce neutronů v lidské tkáni.

5. Absorpce energie neutronů v lidském těle.

6. Základy detekce a dozimetrie neutronů.

7. Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jaderných reakcích.

8. Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jejich moderaci.

9. Pasivní dozimetry neutronů.

10. Obecné koncepce dozimetrie.

11. Osobní dozimetrie neutronů, včetně havárií.

12. Další témata spojená s dozimetrií neutronů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na různých principech.

Schopnosti:

Využití metod, jejich výhod a nevýhod při použití v polích neutronů různých energií včetně použití v osobní dozimetrii a kalibrace zařízení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Spurný, F., Dozimetrie ve směsných polích neutronů a záření gama, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

Doporučená literatura:

[2] F. H. Attix et al., Radiation Dosimetry, I-III., Topics in Radiation Dosimetry, Academia Press, 1968-1972.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11288805.html