Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný úkol 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18VUSE2 KZ 8 0+8 česky
Vztahy:
Předmět 18VUSE2 nelze zapsat s předmetem 18VUSE1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Milan Kuchařík
Přednášející:
Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová
Cvičící:
Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Výzkumný úkol na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem programu a vedoucím katedry. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma výzkumného úkolu a pokyny pro jeho vypracování jsou obsaženy v zadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Individuální - dle referencí ze zadání.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24905905.html