Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Obecná farmakologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15OFKL ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V kurzu Obecná farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam), interakce léčiv, základy klinického hodnocení účinku léčiv, nežádoucí účinky léčiv,apod. Ze speciální farmakologie se probírá farmakologie vegetativního nervového systému. Studenti se také učí předepisování léčiv.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Úvod do farmakologie a základní pojmy.

2. Přívodné cesty léků a jejich osud v organismu (absorpce, distribuce a eliminace).

3. Molekulární mechanismy účinku léčiv. Interakce látek s receptory.

4. Vztah mezi dávkou a účinkem. Metabolismus léčiv (biotransformace).

5. Farmakokinetika (distribuční objem, clearance, biol. poločas, časový průběh účinku léčiv).

6. Hodnocení a průkaz účinku léčiv.

7. Placebo, homeopatie.

8. Farmakogenetika.

9. Lékové interakce.

10. Základy „evidence-based pharmacotherapy“.

11. Vývoj nového léku, klinické zkoušení, klinické studie.

12. Základy farmakoepidemiologie a farmakoekonomiky.

13. Farmakoinformatika - zdroje informací o lécích.

14. Nežádoucí účinky léčiv, léčiva v těhotenství.

15. Základy farmakovigilance.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalost základů farmakodynamiky, farmakokinetiky, interakce léčiv a základů klinického hodnocení účinku léčiv.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost orientovat se na mezioborovém rozhraní jaderné chemie a farmakologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lincová D., Farghali H., (ed.): Základní a klinická farmakologie, 2.vyd., Galén, 2006

[2] Martínková J. a kol.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007

Doporučená literatura:

[1] Rang H. P., et al.: Pharmacology, 6th ed., Churchill Livingstone, 2007

[2] Lullman H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, 2. české vydání (překlad 15. orig. vyd.), Grada, 2004

Poznámka:

Obecná farmakologie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701305.html