Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistické zpracování dat 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02SZD2 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Miroslav Myška
Přednášející:
Miroslav Myška
Cvičící:
Miroslav Myška, Lukáš Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Individuální práce studentů obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu pro analýzu dat ze softwaru generujících srážky hadronů. Metody rozmazání dat a jejich rekonstrukce dekonvolučními metodami. Základy využití neurálních sítí a strojového učení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Gaussovský šum a odezva detektoru.

2. Fisherova informace.

3. Testování hypotéz.

4. Metoda maximální entropie.

5. Dekonvoluce - Bayesovský přístup, SVD metoda a HBOM metoda.

6. Metody pro generování náhodných výběrů.

7. Simulace náhodných procesů metodou Monte Carlo.

8. Neurální sítě, velká data.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Lista, Statistical Methods for Data Analysis in Particle Physics, Springer, 2017.

[2] G. Cowan, Statistical Data Analysis, Clarendon Press, Oxford, 1998.

Doporučená literatura:

[3] D. S. Sivia, Data Analysis A Bayesian Tutorial, Claredon Press, Oxford, 1998

[4] C. Maña, Probability and Statistics for Particle Physics, Springer, 2017.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, software ROOT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6253606.html