Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laserová technika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12LTB1 Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 12LTB1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 12LT1 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Helena Jelínková
Přednášející:
Helena Jelínková, Michal Němec, Jan Šulc
Cvičící:
Helena Jelínková, Michal Němec, Jan Šulc
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit posluchače sprincipy a elementy moderních kvantových generátorů optického zářenís uvedením nezbytných pojmů z oblasti elektrodynamiky a kvantové mechaniky.Vpřednášce budou uvedena izákladnítechnickářešenívybraných laserů, jejich aplikace a podmínky nezbytné pro práci s lasery.

Požadavky:

12ULTB

Osnova přednášek:

1. Základní elementy laseru

2. Interference, koherence a optický rezonátor

3. Látka jako soubor kvantových soustav

4. Interakce optického záření s látkou

5. Detekce optického záření

6. Poloklasický popis generace laserového záření

7. Typy laserových oscilátorů

8. Laserový oscilátor, impulsní a ustálený režim

9. Základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic

10. Účinnost čerpání

11. Metody generace krátkých impulsů

12. Příklady využití laserových oscilátorů

13. Podmínky pro práci s lasery

Osnova cvičení:

Jsou řešeny příklady vztahující se k obsahu jednotlivých přednášek-viz osnova přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

základních vlastností otevřených rezonátorú a interakce záření s látkou.

Schopnosti:

aplikace získaných znalostí na návrh a analýzu konkrétního laserového generátoru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] H.J.Eichler, J. Eichler, O.Lux, Lasers -Basics, Advances and Applications, Springer-Verlag Berlin, 2018.

Doporučená literatura:

[2] M. Vrbová, H.Jelínková, P. Gavrilov, Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994.

[3] W.Koechner, Solid-State Laser Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,New York 1999.

[4] B.E.A.Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of photonics, Wiley 2007.

[5] M. Vrbová a kol.: Oborová encyklopedie, Lasery a moderníoptika, Prometheus, Praha 1994.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6255006.html