Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretická fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TEF2 Z,ZK 4 2+2 česky

Podmínkou zápisu na předmět 02TEF2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny PREREKKF1

Garant předmětu:
Petr Novotný
Přednášející:
Petr Novotný
Cvičící:
Ondřej Kubů, Tereza Lehečková, Petr Novotný, Filip Petrásek, Josef Schmidt, Matyáš Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tenzory a transformace ve fyzice. Mechanika hmotného bodu, tuhého tělesa a kontinua. Speciální teorie relativity (mechanika a klasická teorie pole v Minkowského prostoročase). Elektrodynamika: Maxwellovy rovnice v Minkowského prostoročase, elektromagnetické vlny v prostředí, vyzařování elektromagnetických vln v dipólové aproximaci.

Požadavky:

02TEF1, 02ELMA

Osnova přednášek:

1. Tenzorový počet

2. Newtonovská mechanika hmotného bodu

3. Mechanika tuhého tělesa

4. Mechanika kontinua

5. Speciální teorie relativity

6. Minkowského prostoročas a Lorentzova grupa

7. Lagrangeův a Hamiltonův formalismus pro relativistickou částici

8. Potenciály elektromagnetického pole, Kalibrační transformace

9. Maxwellovy rovnice v Minkowského prostoročase

10. Lagrangeův formalizmus v klasické teorii pole

11. Akce pro soustavu nabitých částic a elektromagnetického pole

12. Elektromagnetické vlny a dipólové záření

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základům Hamiltonova formalismu, teorie relativity a elektrodynamiky. Jde o druhou část kursu klasické teoretické fyziky na FJFI.

Schopnosti:

Aplikace metod teoretické fyziky na řešení konkrétních úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll, J. Tolar, I. Jex, Klasická teoretická fyzika, nakl. Karolinum, Praha 2017

[2] L.D. Landau, E.M. Lifšic, Course of Theoretical physics, Elsevier, 2013

[3] G. Joos, I. Freeman: Theoretical Physics, Courier Corp. 2013.

Doporučená literatura:

[4] J.D. Jackson: Classical Electrodynamics, Wiley, New York 1962

[5] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko: Classical Mechanics, Addison-Wesley, New York 2002

Poznámka:
Další informace:
https://physics.fjfi.cvut.cz/index.php/cs/studium/predmety-na-kf/02tef12-teoreticka-fyzika-1-a-2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24689205.html