Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Instrumentální metody 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15INS1N Z,ZK 3 3+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přehled vybraných moderních instrumentálních metod výzkumu a analýzy, teoretické základy, instrumentální technika, využití a aplikace.

Požadavky:

Znalost základů fyzikální a analytické chemie.

Osnova přednášek:

1. Plynová chromatografie.

2. Metody termické analýzy ( TG, DTA, DSC,TD, EGA, ETA).

3. Základy vakuové techniky.

4. Atomová emisní spektroskopie.

5. Plamenová emisní fotometrie a emisní molekulární spektra.

6. Luminescenční analýza.

7. Rtg. emisní spektrální analýza.

8. Ramanova spektroskopie.

9. Atomová absorpční a fluorescenční spektroskopie.

10. Molekulární absorpční spektroskopie ( UV, VIS, IR, FTIR).

11. Mikrovlnná spektroskopie.

12. Absorpce rentgenového záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení se s moderními metodami výzkumu a analýzy.

Schopnosti:

Studenti získají potřebné teoretické základy nezbytné k využívání soudobé laboratorní techniky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Pospíšil.: Instrumentální metody výzkumu a analýzy 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.

Doporučená literatura:

[2] C. W. Ewing.: Instrumental Methods of Chemical Analysis,5th edition, Mc Graw-Hill Inc. New York 1985.

Poznámka:

Instrumentální metody 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757206.html