Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D02APCF Aktuální problémy částicové fyziky Předmět je vypsán
02ALT Algebraická topologie Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02ALTO Algeraická topologie
 
Z,ZK 5 Předmět není vypsán
02ANM Analytická mechanika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
02APRO Aplikace metod pravděpodobnosti
 
anglicky Předmět není vypsán
02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích česky Předmět je vypsán
D02AKCH Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Předmět je vypsán
02ACF1 Astročásticová fyzika 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02ACF2 Astročásticová fyzika 2 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02AMF Atomová a molekulová fyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02AMS Atomová a molekulová spektroskopie česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02ACD AutoCAD
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02BPEF1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
02BPMI1 Bakalářská práce 1 Z 5 0P+5C Předmět je vypsán
02BPQT1 Bakalářská práce 1 Z 5 0P+5C Předmět je vypsán
02BPJC1 Bakalářská práce 1 Z 5 0P+5C Předmět je vypsán
02BPFY1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
02BPFT1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
02BPJF1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
02BPMF1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
02BPTF1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
00BPQT1 Bakalářská práce 1
 
Z 5 0P+5C Předmět není vypsán
02BPMI2 Bakalářská práce 2 Z 10 0P+10C Předmět je vypsán
02BPQT2 Bakalářská práce 2 Z 10 0P+10C Předmět je vypsán
02BPJC2 Bakalářská práce 2 Z 10 0P+10C Předmět je vypsán
02BPFY2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
02BPEF2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
02BPFT2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
02BPJF2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
02BPMF2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
02BPTF2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
00BPQT2 Bakalářská práce 2
 
Z 10 0P+10C Předmět není vypsán
02COX Coxeterovy grupy česky Předmět je vypsán
D02COX Coxeterovy grupy Předmět je vypsán
02DPD Detektory a principy detekce
 
česky Předmět není vypsán
02DPD1 Detektory a principy detekce 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02DPD2 Detektory a principy detekce 2 ZK 4 4P+0C Předmět je vypsán
02DPLA Diagnostika plazmatu česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D02DR Diferenciální rovnice
 
Předmět není vypsán
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
D02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
 
Předmět není vypsán
02DRME Diferenční rovnice, jejich aplikace a metody estimace
 
Předmět není vypsán
02DQNW1 DigiQ seminář 1 anglicky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
02DQNW2 DigiQ seminář 2 anglicky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
00DPQT1 Diplomová práce 1
 
Z 10 0P+10C Předmět není vypsán
02DPJC1 Diplomová práce 1 Z 10 10C Předmět je vypsán
02DPEF1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 10 Z 10 10 Předmět není vypsán
02DPTF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 10 Z 10 10 Předmět je vypsán
02DPMF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 10 Z 10 10 Předmět je vypsán
02DPQT1 Diplomová práce 1 Z 10 0P+10C Předmět je vypsán
02DPQT2 Diplomová práce 2 Z 20 0P+20C Předmět je vypsán
02DPTF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 20 Z 20 20 Předmět je vypsán
00DPQT2 Diplomová práce 2
 
Z 20 0P+20C Předmět není vypsán
02DPJC2 Diplomová práce 2 Z 20 20C Předmět je vypsán
02DPEF2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 20 Z 20 20 Předmět není vypsán
02DPMF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 20 Z 20 20 Předmět je vypsán
02DRI Dráhový integrál
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
D02DI Dráhový integrál Předmět je vypsán
02DEF1 Dějiny fyziky 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
802DEF1 Dějiny fyziky 1 česky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
802ELMA Elektřina a magnetismus
Goce Chadzitaskos, Dalibor Hejna 
Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02ELMA Elektřina a magnetismus česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02EXK Exkurze
 
česky Z 1 1týd. Předmět není vypsán
D02EMEC Experimenty a modely elem. částic
 
Předmět není vypsán
02EMEC Experimenty a modely elementárních částic
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF Experimentální fyzika ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02EXF1 Experimentální fyzika 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF2 Experimentální fyzika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF3 Experimentální fyzika 3
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky Předmět je vypsán
02EMJFB Experimentální metody jaderné fyziky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
02EMSF Experimentální metody subjaderné fyziky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D02EKGP Experimentální prověrka kvark-gluonového plazmatu Předmět není vypsán
02ETQGP Experimentální testy kvark-gluonového plazmatu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02ETSM Experimentální testy standardního modelu
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02ESH Extrémní stavy hmoty
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXSH Extrémní stavy hmoty ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D02ESH Extrémní stavy hmoty Předmět je vypsán
D02UPC Fotonem indukované procesy na urychlovačích Předmět je vypsán
02FCI1 Funkcionální integrál 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D02FI1 Funkcionální integrál 1 Předmět není vypsán
02FCI2 Funkcionální integrál 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D02FI2 Funkcionální integrál 2 Předmět není vypsán
02FY1 Fyzika 1 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
802FY1 Fyzika 1 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02FYZ1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02FY2 Fyzika 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
802FY2 Fyzika 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02FYZ2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02FAJ Fyzika atomového jádra česky ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
D02FFR Fyzika fúzních reaktorů ZK Předmět je vypsán
02FG Fyzika grafenu popsaná Diracovou rovnicí Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02FIF Fyzika inerciální fúze
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
02FT Fyzika tokamaků česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
02RFTI Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02FUJS Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02BSM Fyzika za Standardním modelem Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02PRAK Fyzikální praktikum česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
02PRA1 Fyzikální praktikum 1 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02PRA2 Fyzikální praktikum 2 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02FYS2 Fyzikální seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
802FYS2 Fyzikální seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D02FVT Fyzikální výzkum na tokamacích
Radomír Pánek 
Předmět je vypsán
D02FRT Fúzní reaktorová technika ZK Předmět je vypsán
02SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02GMF2 Geometrické metody fyziky 2 Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
02GR Grupy a reprezentace česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02GSKS Grupy symetrie kvantových systémů ZK 2 26P Předmět je vypsán
02HSEF Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze
 
česky KZ 2 1+0 Předmět není vypsán
02ITER ITER a doprovodný program
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
02ITERA ITER a doprovodný program ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D02ICF Instrumentace v částicové fyzice Předmět je vypsán
D02INB Integrability and beyond anglicky ZK Předmět je vypsán
02INB Integrability and beyond anglicky Předmět je vypsán
02EMBS Inteligentní systémy ve fyzice vysokých energií
 
česky Z 2 2+2 Předmět není vypsán
02IJZ Interakce jaderného záření s látkou
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02JAS Jaderná astrofyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02JSP Jaderná spektroskopie Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
D02JSP Jaderná spektroskopie Předmět je vypsán
D02KILA Klasifikace a identifikace Lieových algeber Předmět je vypsán
02KOHOM Kohomologické metody v teoretické fyzice
 
Předmět není vypsán
02KOHO Kohomologické metody v teoretické fyzice
 
česky ZK 4 2 Předmět není vypsán
02KZ Kosmické záření
 
Předmět není vypsán
02KCH Kvantová chemie Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
02KFM Kvantová fyzika Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
02KFA Kvantová fyzika Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02KF Kvantová fyzika česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
01KF Kvantová fyzika
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
02KIK Kvantová informace a komunikace
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02QIC Kvantová informace a komunikace anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
02KIKO Kvantová informace a komunikace
 
Z,ZK 4 Předmět není vypsán
D02KIK Kvantová informace a komunikace anglicky Předmět je vypsán
D02KIK2 Kvantová informace a komunikace 2 Předmět je vypsán
02KVAN Kvantová mechanika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02QM1 Kvantová mechanika 1 anglicky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02KM1 Kvantová mechanika 1 Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02KM2 Kvantová mechanika 2 Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02KVANM2 Kvantová mechanika 2
 
Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
02QM2 Kvantová mechanika 2 anglicky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02KVAN2 Kvantová mechanika 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
02KVA2B Kvantová mechanika 2
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
D02QOPT Kvantová optika Předmět je vypsán
02KO1 Kvantová optika 1 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02KO2 Kvantová optika 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02KPRA2 Kvantová praktika 2 KZ 4 4L Předmět je vypsán
02KTP1 Kvantová teorie pole 1
 
česky Z,ZK 9 4+2 Předmět není vypsán
02KTPA1 Kvantová teorie pole 1 Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
02QFT1 Kvantová teorie pole 1
 
Předmět není vypsán
02KTPE1 Kvantová teorie pole 1
 
česky Z 5 3+1 Předmět není vypsán
02KTP2 Kvantová teorie pole 2
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
02KTPA2 Kvantová teorie pole 2 Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
02QFT2 Kvantová teorie pole 2
 
Předmět není vypsán
02KTPE2 Kvantová teorie pole 2
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
02KTPA3 Kvantová teorie pole 3 Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
D02KMP Kvantové markovovské procesy ZK 2S Předmět je vypsán
02KVK1 Kvantový kroužek 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02KVK2 Kvantový kroužek 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02KMP Kvantový mnohočásticový problém v teorii atomového jádra ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D02QCD Kvarky, partony a QCD
 
Předmět není vypsán
02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02ZLSTF2 Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze česky Z 1 1týd. Předmět je vypsán
02LAG Lieovy algebry a grupy Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
02LIAG Lieovy algebry a grupy
 
česky Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
D02LGLA Lieovy grupoidy a algebroidy Předmět je vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1 česky Předmět je vypsán
02MAT Materiály pro experimentální jadernou fyziku Předmět je vypsán
02MECH Mechanika česky Z 4 4+2 Předmět je vypsán
802MECH Mechanika Z 4 4P+2C Předmět je vypsán
02MECHZ Mechanika - zkouška česky ZK 2 - Předmět je vypsán
802MECHZ Mechanika - zkouška ZK 2 Předmět je vypsán
D02MDI Metoda dráhového integrálu
 
Předmět není vypsán
D02MIEC Modelování interakcí elementárních částic Předmět není vypsán
D02MSC Modelování srážek částic Předmět je vypsán
02MTD Moderní typy detektorů ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D02NSY Nerovnovážné systémy Předmět je vypsán
02NSY Nerovnovážné systémy
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02NF Neutronová fyzika
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02NSAD Nástroje pro simulace a analýzu dat
 
Předmět není vypsán
02NSAD1 Nástroje pro simulace a analýzu dat 1 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2 Předmět je vypsán
02GTR Obecná teorie relativity Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02OR Obecná teorie relativity
Oldřich Semerák, Boris Tomášik 
česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
02QCTRL Open quantum systems, optimal stochastic control, stochastic methods
 
anglicky Z 6 4P+2C Předmět není vypsán
02TOP Ortogonální polynomy
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D02TOP Ortogonální polynomy Předmět je vypsán
02OKS Otevřené kvantové systémy Předmět je vypsán
D02OKS Otevřené kvantové systémy Předmět je vypsán
02PINC Pinče
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
02PINCE Pinče ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02LPA Plazmové urychlovače částic ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02PPKT Pokročilejší partie kvantové teorie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D02PPFT Pokročilá praktika fyziky a techniky tokamaků Předmět je vypsán
02APRA1 Pokročilé fyzikální praktikum 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02APRA2 Pokročilé fyzikální praktikum 2
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
D02PPKF Pokročilé partie kvantové fyziky Předmět je vypsán
D02PPKT Pokročilé partie kvantové teorie Předmět je vypsán
D02PPKTO Pokročilé partie kvantové teorie pole Předmět je vypsán
D02PPOK Pokročilé partie otevřených kvantových systémů Předmět je vypsán
D02PPSF Pokročilé partie statistické fyziky a termodynamiky Předmět je vypsán
D02STAT Pokročilé zpracování dat v jaderné a subjaderné fyzice Předmět je vypsán
02PQC Post-kvantová kryptografie
 
Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
02PMPL Počítačové modelování plazmatu
Radek Plašil 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02PRPL1 Praktika fyziky plazmatu 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02PRPL2 Praktika fyziky plazmatu 2 česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
02PRX Praxe
 
česky Z 4 1týd. Předmět není vypsán
D02PKP Principy kvantových počítačů Předmět je vypsán
02PPRA1 Projektové praktikum 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02PPRA2 Projektové praktikum 2
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
02PRAX Předdiplomní praxe
 
Předmět není vypsán
02DSMF Předdiplomový seminář Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
00OPH Přehled fyziky
 
anglicky Z 3 1+1 Předmět není vypsán
02NVKM1 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
02NVKM2 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
02QPRG Quantum Programming
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
02QPRGA Quantum Programming anglicky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
02RM Radioanalytické metody
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
02REL1 Relativistická fyzika 1
Jiří Bičák, Oldřich Semerák 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02REL2 Relativistická fyzika 2
Oldřich Semerák 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02REP Reprezentace maticových Lieových grup Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02RPTF1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
02RPEF1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
02RPMF1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
02RPTF2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
02RPEF2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
02RPMF2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
02RQGP Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D02RQGP Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu Předmět je vypsán
02RQGP1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1
 
Předmět není vypsán
02ROZ1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02RQGP2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2
 
Předmět není vypsán
02ROZ2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02RQGP3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
 
Předmět není vypsán
02ROZ3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02RQGP4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4
 
Předmět není vypsán
02ROZ4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02RQGP5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5
 
Předmět není vypsán
02ROZ5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02RQGP6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6
 
Předmět není vypsán
02ROZ6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02SEM1 Seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02SE1 Seminář 1 Z 3 3S Předmět je vypsán
02SEMI1 Seminář 1
 
Předmět není vypsán
02SEM2 Seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02SE2 Seminář 2 Z 3 3S Předmět je vypsán
02SEMI2 Seminář 2
 
Předmět není vypsán
02SE3 Seminář 3 Z 3 3S Předmět je vypsán
02SE4 Seminář 4 Z 3 3S Předmět je vypsán
02STFU1 Seminář FPTF1 Z 2 0P+2S Předmět je vypsán
02STFU2 Seminář FPTF2 Z 2 0P+2S Předmět je vypsán
02FTTF1 Seminář FTTF 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02FTTF2 Seminář FTTF 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02STF1 Seminář FTTF1
 
Předmět není vypsán
02STF2 Seminář FTTF2
 
Předmět není vypsán
02SFP Seminář fyziky plazmatu Z 2 0P+2S Předmět je vypsán
02SKTP Seminář kvantové teorie pole Z 3 26P+13C Předmět je vypsán
D02SKTP Seminář kvantové teorie pole Předmět je vypsán
02SKTPE1 Seminář kvantové teorie pole 1
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
02SKTP2 Seminář kvantové teorie pole 2
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
02SKTPE2 Seminář kvantové teorie pole 2 Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
02QTSM Seminář kvantových technologií
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
02SMF Seminář matematické fyziky česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02SQGP Seminář o kvark-gluonovém plazmatu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02NMP1 Simulace bezsrážkového plazmatu 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02NMP2 Simulace bezsrážkového plazmatu 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02SZFB Souborná zkouška z fyziky
 
Předmět není vypsán
D02SBUC Současné a budoucí urychlovače v částicove fyzice Předmět je vypsán
02SPRA1 Specializované praktikum 1 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02SPRAB1 Specializované praktikum 1
 
česky KZ 6 0C+4P Předmět není vypsán
02SPRA2 Specializované praktikum 2 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02SPRAB2 Specializované praktikum 2
 
KZ 6 0P+4C Předmět není vypsán
02STR Speciální teorie relativity ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
02SFKT Statistická fyzika a kinetická teorie Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02SFHIC Statistická fyzika v jaderných srážkách
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
D02SFUR Statistická fyzika v ultra-relativistických jaderných srážkách Předmět není vypsán
02SSD Statistické zpracování dat
 
Předmět není vypsán
02SZD1 Statistické zpracování dat 1 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02SSD2 Statistické zpracování dat 2
 
Předmět není vypsán
02SZD2 Statistické zpracování dat 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02AUG1 Stáž na tokamaku ASDEX Upgrade 1 Z 4 4P+0C Předmět není vypsán
02AUG2 Stáž na tokamaku ASDEX Upgrade 2
 
Z 4 4P+0C Předmět není vypsán
02SF Subatomová fyzika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02SF2 Subatomová fyzika 2 česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
D02SDR Symetrie diferenciálních rovnic Předmět je vypsán
02SDSD Systémy detektorů a sběr dat ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02TTJZ Technika termojaderných zařízení česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
02TEFN1 Teoretická fyzika 1 Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
02TEF1 Teoretická fyzika 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02TEF2 Teoretická fyzika 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02TPLA1 Teorie plazmatu 1 česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
02TPLA2 Teorie plazmatu 2 česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
D02TROZ Teorie rozptylu
 
Předmět není vypsán
02TER Termika a molekulová fyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
802TER Termika a molekulová fyzika Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02TFS Termojaderná fúze a společnost Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
02UNC Urychlovače nabitých částic
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02UC Urychlovače částic
 
Předmět není vypsán
02UC1 Urychlovače částic 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02UC2 Urychlovače částic 2 Předmět je vypsán
02UJF Užitá jaderná fyzika
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
D02VUT Vakuová a ultravakuová technika
 
Předmět není vypsán
802VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
Dalibor Hejna, Ján Nemčík 
Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02VOAM Vlnění, optika a atomová fyzika Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
D02VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Předmět je vypsán
02PRF Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti pro fyziky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
02PMCF Vybrané partie z fyziky MCF česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
D02VPJF Vybrané partie z jaderné fyziky Předmět není vypsán
02VPJRS Vybrané partie z relativistických jaderných srážek Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D02VPJRS Vybrané partie z relativistických jaderných srážek Předmět je vypsán
D02VPUT Vybrané partie z urychlovačové techniky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D02VPTF Vybrané partie ze statistické fyziky Předmět je vypsán
02VPSF Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
 
česky Z,ZK 7 2+2 Předmět není vypsán
02VPSFA Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
D02VSMF Vybrané stati z moderní fyziky Předmět je vypsán
02VS1 Výjezdní seminář 1 Z 1 7D Předmět je vypsán
02VS2 Výjezdní seminář 2 Z 1 7D Předmět je vypsán
02VS3 Výjezdní seminář 3 Z 1 7D Předmět je vypsán
02EJFS1 Výjezdní seminář EJF1
 
česky Z 1 5dní Předmět není vypsán
02EJFS2 Výjezdní seminář EJF2
 
česky Z 1 5dní Předmět není vypsán
02EJFS3 Výjezdní seminář EJF3
 
česky Z 1 5dní Předmět není vypsán
02VUQT1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0P+6C Předmět je vypsán
00VUQT1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 0P+6C Předmět není vypsán
02VUJC1 Výzkumný úkol 1 Z 6 6C Předmět je vypsán
02VUTF1 Výzkumný úkol 1
Jana Brotánková, Tomáš Homola, Jan Horáček, Libor Juha, Daniel Klír, Miroslav Krůs, Ondřej Kudláček, Vladimír Linhart, Jaroslav Nejdl, Jakub Svoboda, Vojtěch Svoboda, Monika Vilémová, Ivan Ďuran 
česky Z 6 6 Z 6 6 Předmět je vypsán
02VUMF1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 6 Z 6 6 Předmět je vypsán
02VUEF1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 6 Z 6 6 Předmět není vypsán
02VUQT2 Výzkumný úkol 2 KZ 8 0P+8C Předmět je vypsán
00VUQT2 Výzkumný úkol 2
 
KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
02VUJC2 Výzkumný úkol 2 KZ 8 8C Předmět je vypsán
02VUTF2 Výzkumný úkol 2
Jana Brotánková, Libor Juha, Daniel Klír, Miroslav Krůs, Ondřej Kudláček, Vladimír Scholtz, Jakub Svoboda, Vojtěch Svoboda, Monika Vilémová, Ivan Ďuran 
česky KZ 8 8 KZ 8 8 Předmět je vypsán
02VUMF2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 8 KZ 8 8 Předmět je vypsán
02VUEF2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 8 KZ 8 8 Předmět není vypsán
02ZLSTF1 Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze česky Z 1 1týd. Předmět je vypsán
02ZS Zimní škola matematické fyziky anglicky Z 1 1týd. Předmět je vypsán
02FINF Zpracování dat ve fyzikálních experimentech
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D02FINF Zpracování dat ve fyzikálních experimentech
 
Předmět není vypsán
02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
802ZM1 Základy fyzikálních měření 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02ZM1 Základy fyzikálních měření 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02ZFM1 Základy fyzikálních měření 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02ZFM2 Základy fyzikálních měření 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
802ZM2 Základy fyzikálních měření 2 KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
02ZM2 Základy fyzikálních měření 2 KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
02ZJF Základy jaderné fyziky česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
02ZJFY Základy jaderné fyziky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
02ZJFB Základy jaderné fyziky B česky KZ 3 3+0 Předmět je vypsán
02ZQCD Základy kvantové chromodynamiky česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
D02ZQF Základy kvantové fyziky
 
Předmět není vypsán
02ZSM Základy standardního modelu mikrosvěta Předmět je vypsán
02ZST Základy strojírenské technologie
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
02TMCF Základy techniky fúzních reaktorů s magnetickým udržením
 
anglicky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
02ZESI Základy teorie elektroslabých interakcí
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02ZELW Základy teorie elektroslabých interakcí Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
02QINF kvantová teorie informací
 
Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
D02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic Předmět není vypsán
02UKT Úvod do kvantové teorie Předmět je vypsán
02UKP Úvod do křivek a ploch
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1 Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
02UKP2 Úvod do křivek a ploch 2 Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
02UMAT Úvod do materiálů pro EJF
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D02TEC Úvod do standardního modelu
 
Předmět není vypsán
02USM Úvod do standardního modelu mikrosvěta
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D02USM Úvod do standardního modelu mikrosvěta
 
Předmět není vypsán
D02US Úvod do strun
 
Předmět není vypsán
02UST1 Úvod do strun 1
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
D02US1 Úvod do strun 1 Předmět je vypsán
02UST2 Úvod do strun 2
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
D02US2 Úvod do strun 2 Předmět je vypsán
02UFU Úvod do termojaderné fúze Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02UCF Úvod do částicové fyziky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
02UPP Úvodní praktikum plazmatu KZ 3 0P+2L Předmět je vypsán
D02RMMF Řešitelné modely matematické fyziky Předmět je vypsán
02RMMF Řešitelné modely matematické fyziky česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14102.html