Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SEMA2 Z 3 3S
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Čubová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Seznámení se s radiochemickou a radiačně-chemickou problematikou.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

Příklady témat přednáškami pokrývaných.

1.Úložiště radioaktivních odpadů v ČR a hodnocení jejich bezpečnosti.

2.Technologie kapalného jaderného paliva a pyrochemické separační metody.

3.Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým radioaktivním palivem, vyřazování jaderných zařízení z provozu.

4.Monitorování obsahu radionuklidů v životním a pracovním prostředí vedené Státním ústavem radiační ochrany.

5.Příprava cyklotronových preparátů a jejich využití v nukleární medicíně.

6.Materiálová diagnostika s využitím rozptylu neutronů.

7.Neutronová aktivační analýza biologických materiálů a vzorků ze životního prostředí.

8.Velmi těžké prvky s protonovým číslem nad 105, příprava na urychlovačích a hledání v přírodě.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seminář je volným cyklem přednášek odborníků z praxe a posluchači získají znalost současného stavu špičkového výzkumu a aplikací jaderné chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost lépe se orientovat v nejnovějších pokrocích v oboru.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374606.html