Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11TPL ZK
Garant předmětu:
Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac
Přednášející:
Jaroslav Hamrle, Petr Sedlák, Štefan Zajac
Cvičící:
Jaroslav Hamrle, Petr Sedlák, Štefan Zajac
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Mikroskopickým přístupem pomocí kvantové mechaniky a statistické fyziky dosáhnout vysvětlení makroskopických vlastností pevných látek.

Obsahové zaměření:

Vytvořením vhodných fyzikálních modelů a matematických aproximací a s využitím symetrie krystalických pevných látek připravit analytické postupy vhodné pro finální numerické zpracování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Pásová elektronová teorie, přibližné metody výpočtu elektronových struktur materiálů,

2.Elektrony a díry v kovech a v polovodičích, určování Fermiho povrchů,

3.Vzájemné interakce v elektronové kapalině, plazmony,

4.Fonony v kmitající krystalové mřížce,

5.Interakce elektronů s fonony, elektrická a tepelná vodivost,

6.Teorie supravodivosti,

7.Teorie magneticky uspořádaných látek, magnony,

8.Optické vlastnosti, excitony,

9.Elektronové stavy u povrchů pevných látek, v tenkých vrstvách a v málo rozměrných strukturách.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

[1]Kittel, C. : Quantum theory of solids, 1963 J.Wiley et Sons, New York.

[2]Hrivnák Ľ, Bezák V., Foltin J., Ožvold M.: Teória tuhých látok, 1985 Veda, Bratislava.

[3]Celý J.: Kvazičástice v pevných látkách, 2004 VUTIUM, Brno

Doporučená:

[4]Madelung O.: Festkörpertheorie, 1972 Springer-Verlag, Berlin

[5]Ashcroft N.W., Mermin N.D. : Solid State Physics, 1976 Holt, Rinehart and Winston, New York.

[6]Harrison W.A.: Solid State Theory, 1970 McGraw Hill, New York.

[7]Martin R.M.: Electronic structure, 2004 Cambridge University Press.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2401206.html