Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z obecné chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15POBCH KZ 3 3L

Podmínkou zápisu na předmět 15POBCH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 15OCH

Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Čubová, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači se seznámí se základními laboratorními technikami práce vchemické laboratoři. Během první hodiny budou posluchači seznámeni sbezpečností práce vchemické/radiochemické laboratoři, se základním laboratorním vybavením a sobsluhou běžných laboratorních přístrojů (analytické váhy, automatické pipety, sušárna, topná hnízda atd.). Během samostatné práce se studenti seznámí s praktickým použitím základních chemických postupů: srážení, krystalizace, filtrace, příprava pufrů a měření pH, stanovení základních fyzikálně-chemických vlastností roztoků. Součástí praktik jsou také úlohy využívající základní analytické postupy: titrace, spektrofotometrie, chromatografie či elektrochemie.

Požadavky:

Absolvování předmětu Obecná chemie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Školení pro práci v chemické laboratoři.

2. Chemické reakce.

3. Základy pipetování.

4. Příprava roztoků, pufry, měření pH.

5. Spektrofotometrie.

6. Vážková analýza, elektrogravimetrie.

7. Titrace.

Cíle studia:

Studenti jsou seznámeni s provozem v chemické laboratoři, se základním vybavením a jeho použitím a se základními principy chemické analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Návody k Praktikum z obecné chemie, soubor materiálů vyučujících, 2019

2. A. Motl: Výpočty pro jaderné chemiky, Obecná chemie, ČVUT Praha, 2004

Doporučená literatura:

3. J. Rohovec: (L)učebnice anorganické chemie, skriptum, Karolinium, Praha, 2003

4. B. W. Pfennig: Principles of inorganic chemistry, New Jersey, 2015

Studijní pomůcky:

Chemická laboratoř.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5659906.html