Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy a metody stereotaktické radiochirurgie a radioterapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16PSR ZK
Garant předmětu:
Josef Novotný
Přednášející:
Josef Novotný
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Student bude seznámen se základními principy stereotaktické radiochirurgie, v současnosti využívanou technologií a některých aspektů dozimetrie pro tuto technologii.

Obsahové zaměření:

Student bude seznámen se základními principy stereotaktické lokalizace pomocí stereotaktického rámu a zobrazovacích metod. Dále budou prezentovány základní technické a fyzikální principy jednotlivých metod stereotaktické radiochirurgie zahrnujících Leksellův gama nůž, stereotaktický lineární urychlovač, systém CyberKnife, tomoterapie aj. Budou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých systému s ohledem na jejich klinické použití. Předmět bude probíhat formou přednášek, samostudia z doporučené literatury a předpokladem je i návštěva jednotlivých oddělení, kde je instalován Leksellův gama nůž, stereotaktický lineární urychlovač a systém CyberKnife.

Základní témata:

1)Stereotaktická lokalizace a zobrazení

2)Leksellův gama nůž

3)Stereotaktický lineární urychlovač

4)CyberKnife

5)Standardizace a hodnocení ozařovacích plánů pro stereotaktickou radiochirurgii

6)Některé aspekty dozimetrie a zajištění jakosti při stereotaktické radiochirurgii

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1)Stereotaktická lokalizace a zobrazení

2)Leksellův gama nůž

3)Stereotaktický lineární urychlovač

4)CyberKnife

5)Standardizace a hodnocení ozařovacích plánů pro stereotaktickou radiochirurgii

6)Některé aspekty dozimetrie a zajištění jakosti při stereotaktické radiochirurgii

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

Student bude seznámen se základními principy stereotaktické radiochirurgie, v současnosti využívanou technologií a některých aspektů dozimetrie pro tuto technologii.

Studijní materiály:

Základní:

1.L.S. Chin, W.F. Regine editors. Principles and Practice of Stereotactic Radiosurgery. Springer Science+Business Media, New York, 2008

2.J. Van Dyk editor The Modern Technology of Radiation Oncology. Medical Physics Publishing, Madison Wisconsin, 2005

3.M. H. Phillips editor. Physical Aspects of Stereotactic Radiosurgery. Plenum Publishing Corporation, 1993

4.R. Liščák a kol. Radiochirurgie gama nožem. Grada Publishing, 2009

Doporučená:

Aktuální odborné články související s problematikou

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580006.html