Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroprocesorové praktikum 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MPP1 KZ 4 0+3 česky
Garant předmětu:
David Vyhlídal
Přednášející:
Cvičící:
David Vyhlídal
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Práce s vývojovou deskou na bázi mikrokontroléru PIC16F873A a PIC16F877A. Seznámení s vývojovým prostředím pro tvorbu, simulaci a kompilaci programů MPLAB X IDE. Práce s programátorem PRESTO, programem ASIX UP a hardwarovým debuggerem a programátorem PICkit3. Programování v asembleru a jazyce C pro mikrokontroléry. Práce s periferiemi mikrokontroléru.

Požadavky:

Absolvované základní elektronické praktikum 12EPR12 nebo 12EP12.

Souběžné studium předmětu Mikroprocesory 12MPR12.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Jednočipový mikrokontrolér PIC16F87x, vývojová deska na bázi mikrokontroléru PIC16F873A

2. Mikrokontrolér PIC16F877A na vývojové desce PVK40 - Paralelní porty

3. Práce s přerušením, modul časovače

4. Modul A/D převodníku

5. Úvod do programování pro mikrokontroléry v jazyce C

Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubit pochopení činnosti počítačů na nejnižší úrovni. Umět používat periferie.

Schopnosti:

Umět navrhout a realizovat jednoduché zařízení s jednočipovým mikropočítačem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Peroutka: Mikrokontroléry PIC16F87X, BEN Praha 2005 (knihovna FJFI)

Doporučená literatura:

[2] http://www.microchip.com/

[3] J. Hrbáček: Komunikace mikrokontroléru s okolím 1, BEN Praha 2002

Studijní pomůcky:

Učebna mikroprocesorového praktika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet13505.html