Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Simulace provozních stavů JE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17SIPS KZ 3 0+3
Garant předmětu:
Dušan Kobylka
Přednášející:
Dušan Kobylka
Cvičící:
Dušan Kobylka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět dává studentům představu o hlavních provozních charakteristikách jaderných elektráren s různými typy reaktorů, o fyzikálních vazbách mezi jednotlivými komponentami jaderných elektráren a o principu jejich řízení. V rámci teorie je vždy stručně popsána simulovaná elektrárna i její simulátor a jeho fyzikální pozadí. Hlavní těžiště práce je poté věnováno procvičení různých úloh (nominální výkon, přechodové stavy, poruchy komponent) na simulátorech. Výuka probíhá se simulátory elektrárenských bloků s reaktory: VVER-440, VVER-1000, ABWR a CANDU 6. Při cvičení jsou vždy rozebírány základní fyzikální parametry systému a zdůvodňovány jejich změny a vazby mezi nimi.

Požadavky:

17THN1, 17THN2, 17ZAF

Osnova přednášek:

1. Úvod k simulátorům, 1 přednáška

Definice a rozdělení simulátorů, význam simulátorů v jaderné energetice, základní principy a postupy při vývoji simulačních kódů a vývojová prostředí pro jejich tvorbu.

2. Simulátor systému VVER-440, 1 přednáška, 3 cvičení

Systém VVER-440 (JE Dukovany) a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbory charakteristik systému za nominálního stavu, přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů, úlohy zaměřené na určení fyzikálních charakteristik systému, rozbor havarijních situací, apod.

3. Simulátor systému VVER-1000, 1 přednáška, 2 cvičení

Systém VVER-1000 (JE Temelín) a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbor charakteristik systému za nominálního stavu, přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů, úlohy zaměřené na určení fyzikálních charakteristik systému, rozbor havarijních situací, apod.

4. Simulátor systému ABWR, 1 přednáška, 1 cvičení

Systému ABWR a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbor charakteristik systému za nominálního stavu a přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů.

5. Simulátor systému CANDU 6, 1 přednáška, 1 cvičení

Systému CANDU 6 a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbory charakteristik systému za nominálního stavu a přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů.

6. Srovnání a celkové zhodnocení, 1 cvičení

Celkové srovnání všech systémů a jejich zjištěných charakteristik, způsobů regulace a dynamického chování. Klasifikace studentů na základě provedení vybraných úloh a teoretických znalostí projevených při rozborech úloh.

Osnova cvičení:

1. Úvod k simulátorům, 1 přednáška

Definice a rozdělení simulátorů, význam simulátorů v jaderné energetice, základní principy a postupy při vývoji simulačních kódů a vývojová prostředí pro jejich tvorbu.

2. Simulátor systému VVER-440, 1 přednáška, 3 cvičení

Systém VVER-440 (JE Dukovany) a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbory charakteristik systému za nominálního stavu, přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů, úlohy zaměřené na určení fyzikálních charakteristik systému, rozbor havarijních situací, apod.

3. Simulátor systému VVER-1000, 1 přednáška, 2 cvičení

Systém VVER-1000 (JE Temelín) a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbor charakteristik systému za nominálního stavu, přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů, úlohy zaměřené na určení fyzikálních charakteristik systému, rozbor havarijních situací, apod.

4. Simulátor systému ABWR, 1 přednáška, 1 cvičení

Systému ABWR a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbor charakteristik systému za nominálního stavu a přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů.

5. Simulátor systému CANDU 6, 1 přednáška, 1 cvičení

Systému CANDU 6 a jeho řízení, fyzikální modely simulátoru a implementované automatické regulátory, rozbory charakteristik systému za nominálního stavu a přechodové procesy při použití různých automatických regulátorů.

6. Srovnání a celkové zhodnocení, 1 cvičení

Celkové srovnání všech systémů a jejich zjištěných charakteristik, způsobů regulace a dynamického chování. Klasifikace studentů na základě provedení vybraných úloh a teoretických znalostí projevených při rozborech úloh.

Cíle studia:

Znalosti:

Podrobné znalosti simulovaných zařízení, základní provozní stavy a parametry simulovaných systémů, způsoby řízení jaderných elektráren, fyzikální vazby mezi komponentami elektráren, dynamika systému elektrárny.

Schopnosti:

Posuzovat dynamické chování jaderné elektrárny jako celku, orientace v zařízení jaderné elektrárny a jejich vzájemnými vazbami.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Gieci A., Macko J.: Návody ke cvičením na SPVS+EDU, Provozní stavy, VÚJE, Trnava, 2007.

2. Gieci A., Macko J.: Vedení výcviku na SPVS+ETE, Odborná studie, VÚJE, Trnava, 2004.

3. IAEA: Boiling water reactor simulator, Workshop materiál, IAEA, Vienna, 2003, IAEA-TCS-23.

4. Bereznai G.: Introduction to CANDU systems and operation, University of Ontario, Ontario 2003.

Doporučená literatura:

5. Gieci A., Macko J.: SPVS+EDU/ETE, Príručka používateľa verzi po upgrade 2008, VÚJE, Trnava, 2008.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna KJR, simulátor SPVS+EDU, simulátor SPVS+ETE, simulátor ABWR, simulátor CANDU 6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23448205.html